Nedan finner du bilder på Svensk Vindenergis ansvarige för konferenser & kommunikation, Ylva Tengblad