Nedan finner du bilder på Svensk Vindenergis ansvariga för konferenser & kommunikation, Ylva Tengblad