Vindkraftföretagens behov står i fokus för vår verksamhet

Svensk Vindenergi arbetar för att öka kunskapen om vindkraftbranschen och förståelsen för dess villkor hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare. Vi arbetar för ditt företag, för Sverige, för världen och för klimatet.

Svensk Vindenergi skapar opinion, informerar beslutsfattare, fungerar som remissinstans, bevakar energiutvecklingen i omvärlden, upplyser om regler, skapar branschöverenskommelser och mycket mera.

Ett brett medlemsunderlag bäddar för ökad möjlighet att påverka politiska frågor som är viktiga för vindkraftbranschen. Vi åstadkommer mycket redan idag, men vi kan göra ännu mer – om du är med!

Klimatförändringarna går snabbt och de senaste åren har det tagits många initiativ och beslut som syftar till att bromsa den negativa utvecklingen. Energisektorn kan spela en mycket viktig roll och riksdagen har därför satt upp målet att Sverige år 2040 ska ha ett helt förnybart elsystem.

Den förnybara omställningen innebär fantastiska möjligheter. För att målet ska nås måste den svenska vindkraften nå omkring 90-100 TWh vilket kräver investeringar om över 200 miljarder kronor till år 2040.

Svensk Vindenergis medlemmar är företag som jobbar med vindkraft. Det gemensamma intresset är att tillsammans skapa en stark organisation som verkar för att främja vindkraften och att få tillgång till den information och de kontakter som medlemskapet för med sig.

Vi organiserar över 140 företag, däribland projektörer, vindkraftsägare, turbintillverkare advokatbyråer, elhandlare, försäkringsbolag, underleverantörer, markägare, och banker.

Det här får du som medlem i Svensk Vindenergi

  • Möjlighet att genom Svensk Vindenergi påverka förutsättningarna för vindkraftbranschen i Sverige och EU
  • Tillgång till ett betydelsefullt nätverk inom vindkraftbranschen
  • Daglig mediebevakning om vindkraft
  • Möjlighet att påverka Svensk Vindenergis ställningstaganden och remissvar i viktiga frågor
  • Möjlighet att ingå i våra råd där kansliet hämtar kunskap från branschen
  • Reducerad deltagaravgift på våra seminarier
  • Reducerad deltagaravgift på vår årliga VIND-konferens
  • Länkning till ditt företag via vår webbplats

För information om medlemskap, vänligen kontakta:
Tomas Hallberg, tel: 070-164 44 53, tomas.hallberg@svenskvindenergi.org