Bråttom med volymbaserad stoppregel i Sverige OCH Norge

Publicerat den 23 april, 2018 av Charlotte Unger Larson i April 2018

En av de största svagheterna med det svensk-norska elcertifikatsystemet är att det sedan införandet i Sverige 2003 inte finns någon plan för hur systemet en dag ska stängas efter att de politiska målen har nåtts – det saknas en ”stoppmekanism” som säkerställer att det inte

Läs hela inlägget
PRESS OCH DEBATT

Följ våra debattartiklar och press- releaser

Till pressrummet
ENGAGERA DIG I VINDKRAFT

Bli medlem

Svensk Vindenergi arbetar för att öka kunskapen om vindkraftbranschen och förståelsen för dess villkor hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare.

Läs mer om att vara medlem