Aktuellt

2021-11-01

Aktuellt

Kommentar till Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om stödtjänster

Svenska kraftnät har den 15 oktober slutredovisat regeringsuppdrag om stödtjänster till Infrastrukturdepartementet. Svensk Vindenergi har tillsammans med andra aktörer deltagit i referensgruppsarbetet och löpande bidragit till rapportens och förslagens utformning. Svensk Vindenergis kommentarer till redovisningen...

2021-04-25

Aktuellt

Vill du utveckla vindkraftens roll i energisystemet med fokus på elnät och havsbaserad vindkraft? Bli vår nya kollega!

Vi söker dig som vill bidra när vindkraften fortsätter sin utveckling mot att bli en av grundstenarna i det svenska energisystemet. Inom några år är vindkraften Sveriges näst största kraftslag. Vi söker nu en medarbetare...

2020-05-04

Aktuellt

Svensk Vindenergi undertecknar brev till energiministern om urspungsgarantier

Vi vill med detta brev uttrycka vår stora besvikelse över Energimyndighetens förslag att mikroproducenter av el med anläggningar med en installerad effekt under 43,5 kW ska uteslutas från systemet med ursprungsgarantier (UG). Förslaget slår hårt...

2020-04-28

Aktuellt

Svensk Vindenergi söker VD

Är du vår framtid? Vill du bli ansiktet utåt för en av Sveriges snabbast växande branscher? Brinner du för en utveckling där klimat och konkurrenskraft är ledord för arbetet framåt? Svensk Vindenergi söker nu en...

2020-04-24

Aktuellt

Covid-19: Information från myndigheter till Svensk Vindenergis medlemsföretag

Information från Säkerhetspolisen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB) till Svensk Vindenergis medlemsföretag. Säkerhetspolisen har 15 april utfärdat allmänt råd om Covid-19 och säkerhetsskydd där de beskriver underrättelsehot, påverkan, klassificering av information, ändrade...

2020-03-06

Aktuellt

Utlysning: Vill du bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad?

Nu kan du söka stöd för projekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för...