EU-ledarna enade: Ska minska utsläppen med 55 procent

EU-länderna är till sist överens om en långtidsbudget. Klimatmålen var en hård nöt att knäcka – men efter en lång nattmangling enades stats- och regeringscheferna om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. I samtalen om klimatet fastnade medlemsländerna i diskussioner om detaljer, då framför allt Polen, Ungern och Tjeckien efterlysteContinue Reading

PPA och elmarknaden

Denna rapport beskriver de långtidskontrakt, Power Purchase Agreement (PPA) som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. PPA representerar mer än traditionella långtidskontrakt för elleveranser, då de för med sig gröna värden för investerare, såväl som för köpare. Avtalen har kommit att utgöra en förutsättning förContinue Reading

Norge satsar på vindkraft i Nordsjön

Vindkraft är i stark tillväxt, och nu vill även Norge locka till sig turbiner till havs. Två områden som kallas Utsira Nord och Sørlige Nordsjø II öppnas för ansökningar om vindkraftsparker. – För första gången blir det möjligt att söka koncession för stora vindkraftsprojekt till havs på norsk sockel, säger energiminister Tina Bru enligt nyhetsbyrånContinue Reading

Vad är vehicle to grid?

Prognosen om 2,5 miljoner laddbara bilar 2030 överträffas för närvarande – men oavsett om utfallet landar något över eller under kommer det finnas stora vinster för både bilägare och nätkunder om kapaciteten i bilarnas batterier kan användas smart, t.ex. för attmöjliggöra utbyggnaden av vindkraft och solel samtidigt som industrins och städernas expansion och elektrifiering underlättas.Continue Reading