Debattinlägg

2021-07-07

Debattinlägg

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning" har rönt uppmärksamhet och debatten kryddas med påståenden som ”det kommunala självstyret hotas”, ”demokratin undergrävs” eller ”kommuner tvingas etablera vindkraft”. Efter att...

2021-07-06

Debattinlägg

Nyindustrialiseringen kräver stora investeringar i elproduktion

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning, skriver Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi. Hela artikeln

2021-07-06

Debattinlägg

Kommunal skatt på elproduktion behövs

Elektrifieringen i industrisektorn leder till snabbt ökad efterfrågan på el. Den svenska elanvändningen kan fördubblas inom 20 år. Detta är avgörande för klimatomställningen och industrins konkurrenskraft - och därmed jobben. För att möta efterfrågan vill...

2021-07-06

Debattinlägg

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser oro

Skuggor, buller och utsläpp av bisfenol A, som vi även får i oss via mat och dryck, är farhågor som en del har vad gäller vindkraft. Daniel Badman bemöter felaktiga uppgifter. Hela artikeln  

2021-07-05

Debattinlägg

Fel – elen produceras när den behövs

Daniel Badman replikerar: Ett vindkraftverk levererar el i varierande grad under cirka 90% av årets timmar. På hösten och vintern när elen behövs bäst, är produktionen som störst. Enligt Svenska kraftnäts Kraftbalansrapport producerade vindkraften 66%...

2021-07-05

Debattinlägg

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser människors oro

Daniel Badman replikerar: Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte  bra när felaktiga och påhittade uppgifter om...