Debattartikel

2022-05-03

Debattartikel

Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

En klar majoritet av medborgarna vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggnaden av vindkraft, enligt en ny Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året. Riksdagen bör slå fast att...

2022-04-29

Debattartikel

Felaktigt påstående om vindkraftens påverkan på fastighetspriser

Villaägarna hävdar felaktigt att det är ”vetenskapligt bevisat att vindkraft kraftigt minskar fastighetsvärden”. Den här sortens spridning av falska uppgifter är problematisk och behöver upphöra, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Sverige behöver mer elproduktion...

2022-04-25

Debattartikel

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion. Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Industrins gröna...

2022-04-17

Debattartikel

Satsa på vind och sol – det ger snabbast utsläppsminskningar

Svenska politiker har under tidigare kriser tillfälligt begravt stridsyxan. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa, samtidigt som klimatforskningen visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna bör omgående...

2022-03-22

Debattartikel

Släck vindkraftverkens hinderbelysning när inget flyg är i närheten

Högre krav på svensk vindkraft än i resten av EU hindrar utbyggnaden av vindkraft och försvårar därmed möjligheterna att minska klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. I Sverige hindras utbyggnaden bland annat av...

2022-02-24

Debattartikel

Ställ inte kraftslag mot varandra

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att...