Debattartikel

2021-09-15

Debattartikel

Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Det är ett faktum att svenska industrier efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Utbyggnaden kan ske hållbart och med ett fortsatt starkt kommunalt självstyre, skriver Svensk Vindenergi i en slutreplik. I en replik hävdar företrädare för...

2021-09-09

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ger tillväxt och lokal utveckling

Det är klimatförändringarna, inte vindkraften, som är hotet mot vårt samhälle. Utbyggd vindkraft är tvärtom en förutsättning för att säkra industrins klimatomställning och tillväxt, som i sin tur är avgörande för lokalsamhällets utveckling och välfärd,...

2021-09-08

Debattartikel

Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Sverige har just påbörjat en omfattande elektrifiering för att möta klimatutmaningen. Vi kan lyckas, och då formar vi inte bara en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer – vi säkrar också jobb, tillväxt och...

2021-08-20

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ett måste för tillväxt och klimatomställning

Industrins tillväxt och klimatomställning medför jobb och skatteintäkter lokalt – och omställningen måste föregås av utbyggd elproduktion. Det är ett faktum som inte alltid kommer fram i samhällsdebatten, men som är viktigt när kommunerna fattar...

2021-08-17

Debattartikel

Industrin behöver kraftigt med el – och kommunerna är nyckelaktörer

Svensk industri ska snabbt bli fri från klimatutsläpp och behöver i omställningen kraftigt med el. Utbyggd vindkraft är ett måste för att möta behovet och kommunerna är nyckelaktörer i att göra utbyggnaden möjlig, skriver Daniel...

2021-07-07

Debattartikel

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs ekonomiska incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning. Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning"...