Debattartikel

2019-04-17

Debattartikel

Brett stöd för en fungerande stoppregel

Remissinstanserna har sagt sitt - Energimyndighetens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet är verkningslös och en klar majoritet av de som svarat på remissen förordar en annan lösning. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att uppdra år Energimyndigheten...

2019-04-14

Debattartikel

DN Debatt. ”Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen med motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport. Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna...

2019-04-10

Debattartikel

Goda vindlägen avgör var vindkraftverken placeras

Svar till "Lutfisktorparen": Varför bygger man vindkraft där behoven inte finns? Jag är glad att du, Lutfisktorparen, anser dig ha en positiv inställning till vindkraft! För att bemöta din inledande fråga: Regeringen har pekat ut riksintressen...

2019-04-02

Debattartikel

Vindkraft är det bästa sättet att säkra elförsörjningen

Replik till Moderaternas Lars Beckman, Birgittha Bjerkén, Pekka Seitola och Niclas Bornegrim: "En vindkraftspark förstör Jungfrukusten", som skriver att utbyggnaden av förnybar el är en samhällsförlust och att kärnkraft är det ekonomiskt bästa sättet att ge...

2019-02-28

Debattartikel

Vindkraft för framtidens levande landskap

Per Fahlén, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, påstår i en debattartikel att Svensk Vindenergi kommer med falska påståenden som överdriver vindkraftens positiva egenskaper. Fahlén menar att vindkraften varken är ”förnybar, hållbar, miljövänlig eller klimatsmart”. Dessa påståenden måste...

2019-02-25

Debattartikel

Debattreplik: Energiöverenskommelsen: Vi oroas att det tar för lång tid

Replik. I Dala-Demokraten den 19 februari skriver Jan Hedman: ”Energiöverenskommelsen är kapad för vindkraftens räkning”. Hedman går till storm mot vindkraften men väljer att inte nämna de stora och redan genomförda delarna av Energiöverenskommelsen som...