Ställ inte kraftslag mot varandra

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige. Det skriver Johan Bruce, SKGS – Basindustrins energisamarbete, och Daniel Badman, SvenskContinue Reading

Regeringen måste skyndsamt ändra i artskyddet

Ny tillämpning av artskyddsförordningen kan innebära att alla handlingar som kan orsaka att en fågel störs eller skadas är förbjudna. I praktiken innebär det att all mark-, vatten- och luftanvändning i Sverige påverkas. Vi uppmanar regeringen att ändra i förordningen innan hela Sverige stannar, skriver Svensk Vindenergi och företrädare inom skogsindustrin. I ett avgörande frånContinue Reading

Vindkraften pressar elpriset och möjliggör klimatomställningen

Vindkraften pressar elpriset i södra Sverige. Fler kommuner behöver bidra till den utbyggnad som möjliggör elektrifieringen och klimatomställningen. Elpriserna har varit ovanligt höga den senaste tiden, men Sverige har klarat sig bättre än de flesta andra länder. De höga elpriserna beror främst på ökat pris på naturgas och koldioxidutsläpp som belastar elproduktionen i många länderContinue Reading

Kommuner, säg ja till vindkraft för att få pressade elpriser

Utbyggd vindkraft ger kommuner pressade elpriser och är ett måste för att förverkliga industrins elektrifiering. Fler kommuner behöver nu bidra till utbyggnaden, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, i en debattartikel i Dagens Samhälle. På vintern, när behovet av el är som störst, levererar vindkraften som bäst. Drygt 60 procent av produktionen sker underContinue Reading

”Vi kräver politiskt ansvarstagande för energireformer”

Vi ser förslagen i elektrifieringsstrategin lika mycket som en strategi för att Sverige fullt ut ska kunna utnyttja den potential till nyindustrialisering som vår fossilfria elproduktion faktiskt erbjuder. Det skriver företrädare för Energiföretagen Sverige, Svensk Vindenergi, Jernkontoret, SSAB, Svemin, LKAB, Bil Sweden, Scania, Volvo Cars och Volvo Group. Igår presenterade regeringen en elektrifieringsstrategi, med ett stort antalContinue Reading

Vindkraft till havs ett måste för att det möta växande elbehovet

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser. Vindkraften har bäst möjligheter att möta behovet. Det intygar svensk basindustri. Vindkraften på land byggs ut snabbt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det högContinue Reading