Debattinlägg

2021-06-30

Debattinlägg

Linders påståenden saknar verklighetskontakt

Daniel Badman replikerar på Göran Linder i Folkbladet; Det är kol-, gas- och oljekraft, inte vindkraft, som brukar betecknas som ”resurskrävande, omni-förstörande och växande miljöbomber”. Det är en absurd, tjugofaldig, överdrift att tala om 100...

2021-06-27

Debattinlägg

Förslaget innebär stort kommunalt inflytande

I SvD 2021-06-22 uppmanar Mats Nilsson regeringen att lägga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning till handlingarna utan åtgärd. Nilsson verkar ha läst utredningen med helt andra glasögon än jag. Där han ser toppstyrning ser jag fortsatt...

2021-06-24

Debattinlägg

Viktigt med riktiga uppgifter om vindkraft

Jag har stor respekt för den oro man kan känna inför en förändring av ens närmiljö. Denna typ av oro upplevs ibland när ett nytt bostadsområde ska byggas eller när en industri eller elproduktionsanläggning planeras....

2021-06-13

Debattinlägg

Artskyddsutredningen: ett guldkorn, i övrigt missas målet

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får näringslivet och enskilda markägare bära en stor del av bördan för...

2021-05-25

Debattinlägg

Stöd till vindkraftsplanering i Jämtland minskar klimatutsläppen

Regeringen måste snarast införa ett statligt planeringsstöd till kommunerna för uppdatering av deras vindkraftsplaner. Detta vore en mycket effektiv åtgärd som underlättar klimatomställningen av industrin och transporterna inte bara i Jämtland utan i hela Sverige....

2021-05-25

Debattinlägg

Ledare: Viktigt med rätt om vindkraft

Cecilia Svärd skriver om vindkraft i sin ledare 2021-05-07. Den partipolitiska diskussionen i ledaren lämnar jag åt andra att kommentera men jag vill bemöta flera av de faktauppgifter som presenteras. Svärd skriver att det tar...