Debattartikel

2021-07-07

Debattartikel

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs ekonomiska incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning. Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning"...

2021-07-06

Debattartikel

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser oro

Svensk Vindenergis VD Daniel Badman replikerar på en debattartikel i Västerviks-Tidningen. Jag vill bemöta några av påståendena i artikeln som Villaägarna i Tjust skrivit om vindkraft. Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro...

2021-07-05

Debattartikel

Fel – elen produceras när den behövs

När elen behövs som mest, är produktionen av vindkraft som störst, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Ett vindkraftverk levererar el i varierande grad under cirka 90% av årets timmar. På hösten och vintern när...

2021-07-05

Debattartikel

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser människors oro

Daniel Badman replikerar: Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte  bra när felaktiga och påhittade uppgifter om...

2021-06-30

Debattartikel

Linders påståenden saknar verklighetskontakt

Daniel Badman replikerar på Göran Linder i Folkbladet; Det är kol-, gas- och oljekraft, inte vindkraft, som brukar betecknas som ”resurskrävande, omni-förstörande och växande miljöbomber”. Det är en absurd, tjugofaldig, överdrift att tala om 100...

2021-06-27

Debattartikel

Förslaget innebär stort kommunalt inflytande

I SvD 2021-06-22 uppmanar Mats Nilsson regeringen att lägga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning till handlingarna utan åtgärd. Nilsson verkar ha läst utredningen med helt andra glasögon än jag. Där han ser toppstyrning ser jag fortsatt...