Debattinlägg

2019-04-29

Debattinlägg

”Pågående kärnkraftsbyggen fördyras och försenas”

SLUTREPLIK: I repliker på vår artikel hävdar Lars Wiegert och Torsten Dilot att kärnkraft kan byggas ut till samma kostnad som vindkraften och behövs för att möta klimathotet. Det är svårt att hitta stöd för...

2019-04-17

Debattinlägg

Brett stöd för en fungerande stoppregel

Remissinstanserna har sagt sitt - Energimyndighetens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet är verkningslös och en klar majoritet av de som svarat på remissen förordar en annan lösning. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att uppdra år Energimyndigheten...

2019-04-14

Debattinlägg

DN Debatt. ”Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen med motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport. Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna...

2019-04-10

Debattinlägg

Goda vindlägen avgör var vindkraftverken placeras

Svar till "Lutfisktorparen": Varför bygger man vindkraft där behoven inte finns? Jag är glad att du, Lutfisktorparen, anser dig ha en positiv inställning till vindkraft! För att bemöta din inledande fråga: Regeringen har pekat ut riksintressen...

2019-04-02

Debattinlägg

Vindkraft är det bästa sättet att säkra elförsörjningen

Replik till Moderaternas Lars Beckman, Birgittha Bjerkén, Pekka Seitola och Niclas Bornegrim: "En vindkraftspark förstör Jungfrukusten", som skriver att utbyggnaden av förnybar el är en samhällsförlust och att kärnkraft är det ekonomiskt bästa sättet att ge...

2019-02-28

Debattinlägg

Vindkraft för framtidens levande landskap

Per Fahlén, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, påstår i en debattartikel att Svensk Vindenergi kommer med falska påståenden som överdriver vindkraftens positiva egenskaper. Fahlén menar att vindkraften varken är ”förnybar, hållbar, miljövänlig eller klimatsmart”. Dessa påståenden måste...