Debattartikel

2021-08-20

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ett måste för tillväxt och klimatomställning

Industrins tillväxt och klimatomställning medför jobb och skatteintäkter lokalt – och omställningen måste föregås av utbyggd elproduktion. Det är ett faktum som inte alltid kommer fram i samhällsdebatten, men som är viktigt när kommunerna fattar...

2021-08-17

Debattartikel

Industrin behöver kraftigt med el – och kommunerna är nyckelaktörer

Svensk industri ska snabbt bli fri från klimatutsläpp och behöver i omställningen kraftigt med el. Utbyggd vindkraft är ett måste för att möta behovet och kommunerna är nyckelaktörer i att göra utbyggnaden möjlig, skriver Daniel...

2021-07-07

Debattartikel

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs ekonomiska incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning. Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning"...

2021-07-06

Debattartikel

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser oro

Svensk Vindenergis VD Daniel Badman replikerar på en debattartikel i Västerviks-Tidningen. Jag vill bemöta några av påståendena i artikeln som Villaägarna i Tjust skrivit om vindkraft. Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro...

2021-07-05

Debattartikel

Fel – elen produceras när den behövs

När elen behövs som mest, är produktionen av vindkraft som störst, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Ett vindkraftverk levererar el i varierande grad under cirka 90% av årets timmar. På hösten och vintern när...

2021-07-05

Debattartikel

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser människors oro

Daniel Badman replikerar: Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte  bra när felaktiga och påhittade uppgifter om...