Vindkraft till havs ett måste för att det möta växande elbehovet

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser. Vindkraften har bäst möjligheter att möta behovet. Det intygar svensk basindustri. Vindkraften på land byggs ut snabbt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det högContinue Reading

Vindkraften behöver debatteras utifrån fakta

Vindkraften byggs nu ut starkt. Det är allas rätt att föra fram åsikter om det. Men när det sprids osanningar riskerar beslut att tas på felaktiga grunder i en fråga som är avgörande för Sveriges framtid. Debatten behöver utgå från fakta.  Svensk industri har påbörjat en stor omställning. Fossil energi ska ersättas med grön el.Continue Reading

Naturvårdsverket underskattar klimatnyttan med vindkraften

En elektrifiering av industrin och transportsektorn och en utbyggd elproduktion är avgörande för klimatmålen. Men Naturvårdsverket underskattar vindkraften. En effektiv klimatpolitik förutsätter rättvisande bedömningar av klimateffekter. Detta gäller inte minst ökad elproduktion, som behövs för att klara klimatomställningen i industrin och transporterna. Men trots att klimatnyttan av en ökad elproduktion är omfattande och odiskutabel, underskattasContinue Reading

Inför incitament för kommuner att medverka till omställningen

I en debattartikel i DN skriver företrädare för Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner (FSV) att de vill regionalisera fastighetsskatten från vattenkraft och kommunalisera fastighetsskatten från vindkraft. Svensk Vindenergi välkomnar förslagen men vill gå betydligt längre. Alla goda krafter, och goda kraftslag, behöva samverka och utvecklas om vi ska klara elektrifieringen i transport- och industrisektorerna och samhälletsContinue Reading

Tredubblad elanvändning förutsätter kraftigt utbyggd havsbaserad vindkraft

Behovet av el ökar snabbt och kan komma att tredubblas till år 2050. Den havsbaserade vindkraften har potential att möta nära halva det förväntade elbehovet, visar en studie som Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag presenterar i dag. Nu krävs politiska reformer som låter vindkraften till havs nå sin fulla potential. Svensk industri har börjat resanContinue Reading

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft

I ett debattinlägg skriver Mats Ström, kommunikationsdirektör på Försvarsmakten, att myndigheten säger ja till åtta av tio vindkraftverk. Det låter hoppfullt, men påståendet behöver nyanseras. Enligt Energimyndighetens sammanställning, som det hänvisas till i debattinlägget, är Försvarsmaktens intressen den tredje största anledningen till avslag. Försvarsmakten stod för 7 procent av avslagen för tillståndsansökningar och 39 procentContinue Reading