Debattartikel

2021-06-24

Debattartikel

Viktigt med riktiga uppgifter om vindkraft

Jag har stor respekt för den oro man kan känna inför en förändring av ens närmiljö. Denna typ av oro upplevs ibland när ett nytt bostadsområde ska byggas eller när en industri eller elproduktionsanläggning planeras....

2021-06-13

Debattartikel

Artskyddsutredningen: ett guldkorn, i övrigt missas målet

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får näringslivet och enskilda markägare bära en stor del av bördan för...

2021-05-25

Debattartikel

Stöd till vindkraftsplanering i Jämtland minskar klimatutsläppen

Regeringen måste snarast införa ett statligt planeringsstöd till kommunerna för uppdatering av deras vindkraftsplaner. Detta vore en mycket effektiv åtgärd som underlättar klimatomställningen av industrin och transporterna inte bara i Jämtland utan i hela Sverige....

2021-05-25

Debattartikel

Ledare: Viktigt med rätt om vindkraft

Cecilia Svärd skriver om vindkraft i sin ledare 2021-05-07. Den partipolitiska diskussionen i ledaren lämnar jag åt andra att kommentera men jag vill bemöta flera av de faktauppgifter som presenteras. Svärd skriver att det tar...

2021-05-05

Debattartikel

Viktigt att ej skapa motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft

Nätverket vindkraftens klimatnytta: Det är nu viktigt att Miljöpartiet och Per Bolund (MP) tydligt bekräftar sitt stöd för den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det är mycket bra att Miljöpartiet i en artikel på...

2021-03-10

Debattartikel

Replik: ”Ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft”

REPLIK. Vindkraft har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala men ingen hävdar att vi ska ha ett elsystem med endast vindkraft, skriver Daniel Kulin, Svensk Vindenergi, i en replik....