Debattinlägg

2019-04-02

Debattinlägg

Vindkraft är det bästa sättet att säkra elförsörjningen

Replik till Moderaternas Lars Beckman, Birgittha Bjerkén, Pekka Seitola och Niclas Bornegrim: "En vindkraftspark förstör Jungfrukusten", som skriver att utbyggnaden av förnybar el är en samhällsförlust och att kärnkraft är det ekonomiskt bästa sättet att ge...

2019-02-28

Debattinlägg

Vindkraft för framtidens levande landskap

Per Fahlén, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, påstår i en debattartikel att Svensk Vindenergi kommer med falska påståenden som överdriver vindkraftens positiva egenskaper. Fahlén menar att vindkraften varken är ”förnybar, hållbar, miljövänlig eller klimatsmart”. Dessa påståenden måste...

2019-02-25

Debattinlägg

Debattreplik: Energiöverenskommelsen: Vi oroas att det tar för lång tid

Replik. I Dala-Demokraten den 19 februari skriver Jan Hedman: ”Energiöverenskommelsen är kapad för vindkraftens räkning”. Hedman går till storm mot vindkraften men väljer att inte nämna de stora och redan genomförda delarna av Energiöverenskommelsen som...

2019-01-23

Debattinlägg

Vindkraftsutbyggnaden ersätter väl den kärnkraft som stängs ned de närmsta åren

Naiva miljödrömmar har skapat elbrist och nu behöver kärnkraften byggas ut, varnade M-politikern Joakim Karlsson. Nu får han svar från Svensk Vindenergi: Vindkraftsutbyggnaden ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och...

2018-12-18

Debattinlägg

Starkare och smartare elsystem – för konkurrenskraft, klimatnytta och snabb måluppfyllelse

Det råder stor enighet om att klimatutsläppen måste minska - och det är ont om tid. För att Sverige ska behålla konkurrenskraft krävs att vi säkrar tillgången på förnybar och utsläppsfri el. Med ett starkare...

2018-12-05

Debattinlägg

Miljöprövning och kommunalt inflytande utan vindkraftsveto

Svensk Vindenergis replik på debattinlägg om vindkraft, publicerat i Barometern 28 november. Modern förnybar elproduktion, som vindkraft, kan bidra stort till att möta de klimatutmaningar som världen står inför. När Jan Hedman från Föreningen Svenskt...