Debattinlägg

2020-07-08

Debattinlägg

Väg in vindkraftens klimatnytta när besluten fattas

Genom att väga in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen när kommunerna fattar beslut kan utbyggnaden fortsätta. När den akuta fasen av coronapandemin mildrats måste vi på allvar ta tag i den andra stora krisen som mänskligheten...

2020-07-03

Debattinlägg

”Frågan kvarstår: Varför låta kärnkraftsägare utreda elförsörjningen?”

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl: Om Svenskt Näringslivs projekt ska få den tyngd det förtjänar måste det utföras av oberoende experter. Lina Håkansdotter försvarar i en replik att Svenskt Näringsliv har gett kärnkraftsinriktade...

2020-06-29

Debattinlägg

”Kärnkraftsintressen bakom Svenskt näringslivs elrapport”

Vi hoppas att Svenskt näringsliv tar till sig av kritiken och gör en objektiv analys av elproduktionen, där både Sveriges unika förutsättningar och modern och flexibel teknik beaktas. Annars kommer studien tyvärr inte tillföra något...

2020-06-08

Debattinlägg

Slutreplik: Viktigt att ha korrekta fakta om vindkraften

William Elofsson (M) skriver i en replik i SvD 2020-05-03 att vindkraftsbranschens förslag om att justera den kommunala vetorätten mot nybyggnation av vindkraft, så att kommunens besked kommer tidigt i tillståndsprocessen, leder till bristande lokalt...

2020-06-02

Debattinlägg

Ändra kommunala vetot mot vindkraft

Ännu en kovändning av kommunpolitiker om vindkraft visar att formerna för det kommunala vetot behöver skärpas. Samtidigt bör kommunerna få större ekonomisk vinning av att möjliggöra vindkraft, skriver Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi i...

2020-05-15

Debattinlägg

Vindkraftstornen vid horisonten kommer att spegla ansvarstagande och framtidstro

Helene Åkerlind (L) skriver i Gefle Dagblad 2020-05-12 att beslutet om den havsbaserade vindkraftparken Utposten 1, som kommunfullmäktige ska ta ställning till på måndag 18/5, är en fråga om vilken natur- och miljöskuld som ska...