Debattinlägg

2019-02-25

Debattinlägg

Debattreplik: Energiöverenskommelsen: Vi oroas att det tar för lång tid

Replik. I Dala-Demokraten den 19 februari skriver Jan Hedman: ”Energiöverenskommelsen är kapad för vindkraftens räkning”. Hedman går till storm mot vindkraften men väljer att inte nämna de stora och redan genomförda delarna av Energiöverenskommelsen som...

2019-01-23

Debattinlägg

Vindkraftsutbyggnaden ersätter väl den kärnkraft som stängs ned de närmsta åren

Naiva miljödrömmar har skapat elbrist och nu behöver kärnkraften byggas ut, varnade M-politikern Joakim Karlsson. Nu får han svar från Svensk Vindenergi: Vindkraftsutbyggnaden ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och...

2018-12-18

Debattinlägg

Starkare och smartare elsystem – för konkurrenskraft, klimatnytta och snabb måluppfyllelse

Det råder stor enighet om att klimatutsläppen måste minska - och det är ont om tid. För att Sverige ska behålla konkurrenskraft krävs att vi säkrar tillgången på förnybar och utsläppsfri el. Med ett starkare...

2018-12-05

Debattinlägg

Miljöprövning och kommunalt inflytande utan vindkraftsveto

Svensk Vindenergis replik på debattinlägg om vindkraft, publicerat i Barometern 28 november. Modern förnybar elproduktion, som vindkraft, kan bidra stort till att möta de klimatutmaningar som världen står inför. När Jan Hedman från Föreningen Svenskt...

2018-11-22

Debattinlägg

Det brådskar att införa stoppregel för elcertifikat

Debattartikel i Dagens Samhälle 2018-11-21 Utan stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat. Det vore förödande för lönsamheten för tidigare investeringar, skriver Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi. Den senaste...

2018-09-20

Debattinlägg

Vindkraft stor del av lösningen

Lars-Evald Kaliff tvivlar på vindkraft som en lösning för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle och vill hellre satsa på kärnkraft. Han har dock missat både den snabba kostnadsutvecklingen som gjort att ny...