Debattartikel

2021-02-23

Debattartikel

Replik: Fel om vindkraftens effekter

Signaturen LM skriver om vindkraftens påverkan och effekter i VF den 15 februari. Jag vill bemöta några av de felaktigheter som insändaren innehåller. Skribenten har rätt i att ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan....

2021-02-19

Debattartikel

Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige

DEBATT. Snart ska Försvarsmakten redovisa hur försvar och vindkraft kan samexistera. Vi hoppas att redovisningen speglar de omställningsinriktade skrivningarna i det nya försvarsbeslutet. Det finns plats för både försvar och vindkraft, skriver Daniel Badman, VD...

2021-02-11

Debattartikel

”Kalmar län bör planera för ökad elanvändning”

Samhällets strävan att fasa ut fossil energi och fallande priser på ny teknik gör elektrifiering till en alltmer attraktiv lösning. Regeringen måste sätta ett ambitiöst mål i sin nationella strategi för elektrifiering och regionerna bör...

2021-02-10

Debattartikel

Svar om vindkraftens miljöbelastning

Ylva Fjell skriver om vindkraftens miljöbelastning. Jag vill bemöta några av felaktigheterna i artikeln. Till att börja med är utländska ägare inget nytt på elmarknaden. Av de fem bolag som tillsammans står för 70 procent...

2021-01-14

Debattartikel

Regeringen måste planera för fyrfaldigad elanvändning

Fyra företrädare för energibranschen: Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh. Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el....

2020-12-21

Debattartikel

LKAB-strategi kräver ökad satsning på vindkraft

Det pågår en snabb utbyggnad av vindkraften fram till 2023. Men därefter planar det ut. Nätverket vindkraftens klimatnytta, lyfter i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet i dag fram två förslag till energiminister Anders Ygeman (S),...