Debattinlägg

2010-10-12

Debattinlägg

Alf Svenssons tal om solspisar är munväder

Om kostnaderna för att bygga ut vindkraften omvandlas till soldrivna spisar i utvecklingsländerna, kommer vindkraftens klimatinsats vid jämförelse att te sig blygsam, skriver Alf Svensson (DI Debatt 9/10). Klimatkrisen klarar vi inte genom att välja...

2010-10-11

Debattinlägg

Kommunalt veto hindrar vindkraft

Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft. Förutsägbarheten och rättsäkerheten är som bortblåst. Kostnaderna för denna osäkerhet har också blivit väldigt stora, skriver Eric Birksten....

2010-10-04

Debattinlägg

Vi kan lära av Danmarks nya vindkraftsatsning

Vindkraften har en rad viktiga fördelar, såsom att den både minskar elproduktionens klimatpåverkan och reducerar elpriserna, skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, i en slutreplik. Läs hela

2010-09-16

Debattinlägg

Ta bort hindren för en lönsam vindkraft

Framtidens vindkraft. Det finns i dag tre nya och allvarliga hinder för en utbyggnad av vindkraften: den kommunala vetorätten, Försvarsmaktens temporära stopp för vindkraft runt militära flygfält och uttagsskatten för vindkraftkooperativ. Dessa hinder måste bort...

2010-09-09

Debattinlägg

Anders Wijkman om vindkraften

Varning för Marian Radetzkis svartmålning av vindkraften "Det pågår en kampanj mot vindkraften. På många håll i landet är lokala grupper upprörda över den specifika etableringen av nya verk. Det är förståeligt och måste mötas...

2010-08-28

Debattinlägg

En rad felaktigheter när vindkraft sågas

Debattinlägg Fagerström och Radetzki skriver (Brännpunkt 24/8) att vindkraft är kostsamt för ekonomi och miljö. Resonemangen bygger på en rad felaktigheter. All ny förnybar elproduktion berättigar till elcertifikat som betalas av konsumenten via elräkningen. Idag...