Debattinlägg

2010-11-29

Debattinlägg

Miljöteknik kan bli nästa exportframgång

Idag är 41 000 svenskar sysselsätta i miljötekniksektorn. De kan och bör bli betydligt fler om staten förverkligar de förslag som Sveriges miljöteknikråd, en delegation för miljöteknik, i dag överlämnar till regeringen. Färska siffror, som...

2010-11-24

Debattinlägg

Medvind för billig grön vindkraftskraftsel

Marian Radetzki och Jonny Fagerström (DI Debatt 22/11) hävdar att det skulle kosta skattebetalarna 300 miljarder kronor att bygga ut vindkraften så att den producerar 25-30 terawattimmar. Det är en grov överdrift. Energimyndighetens prognos är...

2010-11-24

Debattinlägg

Vindkraftforskning bra för miljö och jobb

Att förse en snabbt växande befolkning med energi och samtidigt minska utsläppen av koldioxid är en av de största utmaningarna världen står inför. En rejäl satsning från regeringen på vindkraftområdet skulle ge önskade miljöeffekter och...

2010-11-18

Debattinlägg

Försvarsmaktens beslut fördyrar elräkningen

Försvarsmaktens nya beslut om att stoppa vindkraft runt militära flygplatser innebär att en yta lika stor som Danmark undantas vindkraft. Uppemot 1 000 vindkraftverk med investeringar på över 25 miljarder kronor hotas och för den enskilda...

2010-11-16

Debattinlägg

Vindkraften hotar inte livsmiljön

Sverige är EU:s tredje största land till yta, vi är dessutom ett glesbefolkat land med stora "tomma" ytor. Det är värt att ha i åtanke när man läser Jonny Fagerströms, från "Föreningen Svenskt Landskapsskydd", debattinlägg...

2010-11-11

Debattinlägg

Vindkraft ger ny el snabbt

Det tar minst tio år innan nybyggd kärnkraft kan leverera energi. Vindkraftverk ger el mycket snabbare och har en betydligt mindre påverkan på marken. Det framhåller Gunnar Fredriksson från Svensk Vindenergi. Läs hela