Debattinlägg

2010-10-13

Debattinlägg

Vindkraft står för en femtedel av världens el år 2030

Vindkraft kan förse 12% av den globala efterfrågan på el fram till 2020, och så mycket som 22% år 2030, enligt en ny studie som publiceras idag av Global Wind Energy Council och Greenpeace International....

2010-10-12

Debattinlägg

Alf Svenssons tal om solspisar är munväder

Om kostnaderna för att bygga ut vindkraften omvandlas till soldrivna spisar i utvecklingsländerna, kommer vindkraftens klimatinsats vid jämförelse att te sig blygsam, skriver Alf Svensson (DI Debatt 9/10). Klimatkrisen klarar vi inte genom att välja...

2010-10-11

Debattinlägg

Kommunalt veto hindrar vindkraft

Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft. Förutsägbarheten och rättsäkerheten är som bortblåst. Kostnaderna för denna osäkerhet har också blivit väldigt stora, skriver Eric Birksten....

2010-10-04

Debattinlägg

Vi kan lära av Danmarks nya vindkraftsatsning

Vindkraften har en rad viktiga fördelar, såsom att den både minskar elproduktionens klimatpåverkan och reducerar elpriserna, skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, i en slutreplik. Läs hela

2010-09-16

Debattinlägg

Ta bort hindren för en lönsam vindkraft

Framtidens vindkraft. Det finns i dag tre nya och allvarliga hinder för en utbyggnad av vindkraften: den kommunala vetorätten, Försvarsmaktens temporära stopp för vindkraft runt militära flygfält och uttagsskatten för vindkraftkooperativ. Dessa hinder måste bort...

2010-09-09

Debattinlägg

Anders Wijkman om vindkraften

Varning för Marian Radetzkis svartmålning av vindkraften "Det pågår en kampanj mot vindkraften. På många håll i landet är lokala grupper upprörda över den specifika etableringen av nya verk. Det är förståeligt och måste mötas...