Debattinlägg

2010-11-11

Debattinlägg

Vindkraft ger ny el snabbt

Det tar minst tio år innan nybyggd kärnkraft kan leverera energi. Vindkraftverk ger el mycket snabbare och har en betydligt mindre påverkan på marken. Det framhåller Gunnar Fredriksson från Svensk Vindenergi. Läs hela

2010-11-04

Debattinlägg

Kolsnål el reducerar smutsig energi

Johnny Fagerström skriver (2/11) att det är en myt att vindkraften reducerar koldioxidutsläppen då svensk elproduktion redan är till 97 procent koldioxidfri. Det Fagerström inte tänker på är att Sverige är en del av Europa...

2010-11-02

Debattinlägg

Vindkraften måste säkras

Flera hinder måste bort för att vindkraften ska nå den förväntade femdubblingen inom tio år. Försvarsmaktens stopp bör bedömas av oberoende part, och kommunernas veto bör förändras. Det skriver Annika Helker Lundström, vd för Svensk...

2010-11-01

Debattinlägg

Nya tider kräver ny energi

Överallt där man planerar för etablera en vindkraftpark bildas alltid en förening som vill "skydda" bygden mot den skada på den unika natur som just deras bygd kan erbjuda. Läs hela

2010-11-01

Debattinlägg

Förbättra förutsättningarna för vindkraft

I år passerar den svenska vindkraften en milstolpe. Över 3 TWh energi produceras. Med den planerade utbyggnaden kommer denna siffra att femfaldigas de närmaste tio åren och med rätt villkor kan utbyggnaden gå ännu snabbare....

2010-10-28

Debattinlägg

Använd vindkraften rätt

Norrland har alltid varit rikt på naturresurser. Ett exempel är skogen. När värdet av den blev uppenbart köptes stora delar upp av skogsbaroner. De fick skogen för en spottstyver och mycket litet av värdet blev...