Debattinlägg

2010-11-01

Debattinlägg

Förbättra förutsättningarna för vindkraft

I år passerar den svenska vindkraften en milstolpe. Över 3 TWh energi produceras. Med den planerade utbyggnaden kommer denna siffra att femfaldigas de närmaste tio åren och med rätt villkor kan utbyggnaden gå ännu snabbare....

2010-10-28

Debattinlägg

Använd vindkraften rätt

Norrland har alltid varit rikt på naturresurser. Ett exempel är skogen. När värdet av den blev uppenbart köptes stora delar upp av skogsbaroner. De fick skogen för en spottstyver och mycket litet av värdet blev...

2010-10-28

Debattinlägg

Vindkraft en framtida svensk exportbransch på tillväxt

Nu har vi i Sverige för första gången passerat en årsproduktion på 3 TWh vindkraft. Fram till år 2020 förväntas andelen vindel femdubblas och om den politiska viljan finns kan vi bygga 30 TWh vindkraft...

2010-10-25

Debattinlägg

Rapporten ”Vindkraft i sikte” är opartisk

Elisabeth von Brömsen hävdar felaktigt i sin debattartikel att fastigheter nära vindkraftverk tappar signifikant i värde. Begreppet signifikant används vid statistiska undersökningar för att uttala sig om ett påstående är statistiskt säkerställt. Det finns i...

2010-10-22

Debattinlägg

Rättssäkerhet även vid vindkraftsprövningar

Replik: Det kommunala vetot bör avskaffas just eftersom det strider mot vedertagna rättssäkerhetsprinciper. Johnny Fagerström skriver (19/10) om vikten av demokratiska och rättssäkra prövningar av nya vindkraftsprojekt. Svensk Vindenergi delar Fagerströms uppfattning - vi anser...

2010-10-13

Debattinlägg

Vindkraft står för en femtedel av världens el år 2030

Vindkraft kan förse 12% av den globala efterfrågan på el fram till 2020, och så mycket som 22% år 2030, enligt en ny studie som publiceras idag av Global Wind Energy Council och Greenpeace International....