Debattartikel

2020-09-14

Debattartikel

”Den svåra utmaningen är elöverskott – inte elbrist”

Utmaningarna i ett 100 procent förnybart elsystem kan hanteras genom satsningar på energilagring, modern vindkraftsteknik och främjande av en mer flexibel efterfrågan på el, enligt en ny rapport. Tillfällen med ett stort överskott på elproduktion...

2020-09-09

Debattartikel

”Framsynt planering nyckeln till framgång”

Johan Svenningsson säger i en intervju att han ser brister och obalanser i elsystemet idag. Jag delar denna syn. Samtidigt vill jag betona vikten av att främja en framsynt planering och konkurrenskraftig utveckling av elsystemet....

2020-09-04

Debattartikel

De tidiga investerarna i vindkraft bör hyllas

Teknikutvecklingen har kapat priserna på vindkraft till hälften det senaste decenniet, och kraftslaget är i dag så kostnadseffektivt att det kan byggas helt utan stöd – givet genomsnittliga elpriser och ett gott vindläge. Klimatnyttan är...

2020-08-31

Debattartikel

Replik: Det behövs en diskussion om miljönytta

Barbro Rabenius efterlyser i sin insändare den 25 augusti svar på ett antal frågor om vindkraft som vi gärna vill hjälpa till att besvara. Det råder bred konsensus bland svenska partier att elektrifiering spelar en...

2020-08-28

Debattartikel

Insändare: Ja till vindkraft – ja till trygghet

I en insändare uppmanar Torbjörn Eriksson invånarna i Malung-Sälen att rösta nej till vindkraft. Det har han all rätt att göra – men flera av hans argument är inkorrekta och behöver bemötas. Sverige har goda...

2020-08-11

Debattartikel

Replik: ”Säg ja till både energieffektivisering och elbilar”

Linda Burenius och Charlotte Unger Larson: Utsläppen måste minska både utomlands och i Sverige, både via ökad elexport och elektrifiering. Fem debattörer ifrågasätter på DN Debatt det kloka i att ”alla fossildrivna fordon snabbt ska...