Debattinlägg

2019-06-25

Debattinlägg

Storåsen kan bidra till den livsviktiga klimatomställningen

Replik på insändaren "Rösta nej till vindkraftparken på Storåsen – vi vill ha kvar vår orörda natur", i ST 16/6. Jonny Engberg skriver att han är mån om att bevara den orörda naturen i Storåsen...

2019-05-27

Debattinlägg

”Enigheten är stor – förnybar elproduktion är framtiden”

Inför EU-valet blossade kärnkraftsdebatten upp som en döende stjärna på den tidigare så lugna svenska energipolitiska himlen. En serie debattartiklar föreslog att energiöverenskommelsen bör rivas upp eller omformuleras. Ordet ”förnybart” i målet ett 100 procent...

2019-05-17

Debattinlägg

Replik: Bryts energiöverenskommelsen ökar priset för ny elproduktion – och klimatutsläppen

Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) skriver på DN Debatt (15/5) att målet för den blocköverskridande energiöverenskommelsen bör omformuleras. Syftet är att främja kärnkraften. Genom att skapa osäkerhet om den långsiktiga inriktningen för...

2019-04-29

Debattinlägg

”Pågående kärnkraftsbyggen fördyras och försenas”

SLUTREPLIK: I repliker på vår artikel hävdar Lars Wiegert och Torsten Dilot att kärnkraft kan byggas ut till samma kostnad som vindkraften och behövs för att möta klimathotet. Det är svårt att hitta stöd för...

2019-04-17

Debattinlägg

Brett stöd för en fungerande stoppregel

Remissinstanserna har sagt sitt - Energimyndighetens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet är verkningslös och en klar majoritet av de som svarat på remissen förordar en annan lösning. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att uppdra år Energimyndigheten...

2019-04-14

Debattinlägg

DN Debatt. ”Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen med motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport. Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna...