Externa nyheter

2021-11-30

Externa nyheter

”Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft”

Tidigare försvarsministern Mikael Odenberg och Anders Grenstad, före detta marinchef: Regeringen måste ta befälet. Försvarsmakten kan inte regelmässigt säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning,...

2021-11-08

Externa nyheter

Vindkraften en nyckel för industriexpansionen i norr

Hela landet blickar mot norra Sverige. Hundratals miljarder kronor ska satsas på vätgasomställningar, fossilfritt stål, kritiska mineraler, skogsprodukter och industrilösningar. Satsningarna bidrar till en hållbar framtid och ger jobb och välstånd i Norrland. Men industrins...

2021-10-15

Externa nyheter

Vindkraft till havs ska bli enklare att producera

Sveriges Radio intervjuar bland andra Svensk Vindenergi om regeringens beslut att bygga ut stamnätet för att ansluta vindkraft till havs. Lyssna till radioinslaget

2021-09-15

Externa nyheter

Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el

Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna, skriver forskare och branschföreträdare på DN Debatt. Sverige har bland världens bästa möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el...

2021-08-17

Externa nyheter

Sant och osant om vindkraft

Den norska tidningen Teknisk Ukeblad har faktagranskat nio omstridda påståenden om vindkraft. Läs mer

2021-07-05

Externa nyheter

Klimatförändringen – inte vindkraften – är problemet

Affe Gustafsson slutreplikerar; Min utgångspunkt är att världen står inför en genomgripande och brådskande omställning. Jag hoppas att vi är eniga om att elektrifiering och utbyggnad av förnybar elproduktion är viktiga nycklar. Vindkraft byggs för...