Externa nyheter

2021-04-09

Externa nyheter

Sverige kräver att Världsbanken avvecklar stöd till fossil energiproduktion

Världsbanken måste fasa ut all finansiering till energiproduktion som bygger på fossila bränslen, helst innan år 2026. Det kräver biståndsminister Per Olsson Fridh - men hans möjligheter att tvinga bankens styrelse att gå med på...

2021-04-09

Externa nyheter

Så kan vindkraften göra svenska elnätet stabilt

I flera länder används vindkraftverk för att reglera frekvensen i elnätet. I Sverige har det hittills inte gjorts. Men nu är försök på gång. Läs artikeln från NyTeknik.

2021-04-09

Externa nyheter

Rabbalshede Kraft och Euromekanik siktar på grön vätgasproduktion i industriell skala i Södra Sverige

Rabbalshede Kraft och Euromekanik tar nu nästa steg i sin vätgassatsning genom att ansöka om deltagande i IPCEI Hydrogen med en utrullning av grön vätgasproduktion i industriell skala i Södra Sverige. IPCEI är ett EU-initiativ...

2021-04-08

Externa nyheter

Vätgaslagring blir ”pusselbiten mellan industri och vindkraft”

Ett fullskaligt vätgaslager beskrivs av Vattenfall som en perfekt matchning mellan stålindustri och vindkraft. Men ett sådant behöver bli cirka 1 000 gånger större än det lager som nu byggs i pilotskala i Luleå. Läs...

2021-04-08

Externa nyheter

Debatt: Driv på energiomställningen i Skåne

Debatten om att återstarta eller bygga nya kärnkraftsreaktorer är en skendebatt, som tar bort fokus från frågor som nu är viktigare för både klimatet och elförsörjningen. Det gäller exempelvis utbyggt elnät, fortsatt expansion av förnybar...

2021-04-07

Externa nyheter

Vi från Holmen vill göra det vi kan för el och klimat

Elektrifieringen av samhället är en del av lösningen på klimathotet. Fossilfri el ersätter fossilbaserade energikällor inom transportsektorn och industrin. I dagsläget står el för en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Trots att det...