Externa nyheter

2021-10-15

Externa nyheter

Vindkraft till havs ska bli enklare att producera

Sveriges Radio intervjuar bland andra Svensk Vindenergi om regeringens beslut att bygga ut stamnätet för att ansluta vindkraft till havs. Lyssna till radioinslaget

2021-09-15

Externa nyheter

Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el

Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna, skriver forskare och branschföreträdare på DN Debatt. Sverige har bland världens bästa möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el...

2021-08-17

Externa nyheter

Sant och osant om vindkraft

Den norska tidningen Teknisk Ukeblad har faktagranskat nio omstridda påståenden om vindkraft. Läs mer

2021-07-05

Externa nyheter

Klimatförändringen – inte vindkraften – är problemet

Affe Gustafsson slutreplikerar; Min utgångspunkt är att världen står inför en genomgripande och brådskande omställning. Jag hoppas att vi är eniga om att elektrifiering och utbyggnad av förnybar elproduktion är viktiga nycklar. Vindkraft byggs för...

2021-07-02

Externa nyheter

Störst utbyggnad i Norrbotten – men alla Sveriges län ska planera för mer vindkraft

I statens nationella strategi slås fast att vindkraften ska fyrdubblas fram till år 2040. Nu ser den målsättningen inte ut att räcka till. Om energibehovet för de framtida industrisatsningarna ska mötas med vindkraft kommer det...

2021-07-02

Externa nyheter

Regeringens samordnare förutspår kraftig ökning: ”Det behöver byggas vindkraft i hela Sverige”

LKAB planerar en enorm satsning för att kunna framställa koldioxidfri järnsvamp. Bara den enskilda omställningen beräknas kräva 55 TWh el, jämfört med drygt 2 TWh el i dag. – Vi kommer inte ensamma att klara...