Externa nyheter

2020-06-02

Externa nyheter

Replik: ”Kapaciteten i elnätet är huvudfrågan”

Magnus Olofsson, tekn dr i elektriska energisystem: Ska den förnybara elproduktionen i norr komma till sin rätt behövs skyndsamt ett starkare nationellt elnät. Elnätets kapacitet berörs i artikeln om att ny kärnkraft inte är nödvändig...

2020-06-02

Externa nyheter

Basindustrin: Gör en fossilfri omstart

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser blir nu alltmer påtagliga. Men statens och andra aktörers kraftsamling för ekonomisk återhämtning får inte försena arbetet med att nå klimatmålen. Omstarten av ekonomin måste leda till en fossilfri framtid, skriver vd:arna...

2020-06-01

Externa nyheter

Norge lyfter havsbaserad vindkraft

Den norska regeringen har öronmärkt 25 miljoner NOK (cirka 1,3 milj EUR) för ett projekt inom havsindustrin och inrättandet av ett forskningscenter för förnybar energi. Läs artikeln från OffshoreWind.biz

2020-05-29

Externa nyheter

Klimatsmarta transporter och förnybarhetssatsningar får nyckelroll i europeisk räddningsplan

Klimatneutralitet och digitalisering kommer att utgöra hörnstenarna i EU:s ekonomiska återhämtningspolitik. Det stod klart när Ursula von der Leyen presenterade Kommissionens förslag till räddningspaket. -Vi har nu en unik möjlighet att lägga grunden för ett...

2020-05-29

Externa nyheter

EU ska bli världsledande på produktion av vätgas

Storskalig produktion av vätgas kan bli en viktig pusselbit om EU ska klara att göra en grön omstart av ekonomin efter coronapandemin. Vätgas kan användas både inom tung industri, som fordonsbränsle och för att lagra...

2020-05-27

Externa nyheter

Larmet: Hälften av alla vindkraftsprojekt stoppas

De närmsta åren ska vindkraften byggas ut i rekordfart men tillståndsprocesserna förlamar branschen. Nu springer även den snabba teknikutvecklingen om de långdragna processerna (...). Just nu pågår det en kraftig vindkraftsutbyggnad i Sverige. Förra året...