Externa nyheter

2020-07-04

Externa nyheter

Accelererad utvecklingsplan för Sydkustens Vind

Den norska projektutvecklaren Magnora ASA har tillsammans med Kustvind AB beslutat att påskynda tillväxtplaner och utvecklingen av Sydkustens Vind, ett 500 MW vindkraftsprojekt till havs i södra Sverige. Projektet har nu gått in i utvecklingsfas...

2020-07-03

Externa nyheter

Här planeras ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Ett 80-tal verk ska producera el för motsvarande 780 000 hushåll och kommer soliga dagar att ses från land. Projektet kallas Kattegatt syd...

2020-07-03

Externa nyheter

Coronakrisen förväntas ge rekordskjuts till europeisk förnybarhetssektor

Investeringstappet i den europeiska förnybarhetssektorn är högst tillfälligt, tvärtom kommer satsningar på att ställa om energisystemet nå nya rekordnivåer under kommande år.  Den bedömningen gör den tyska Commerzbank som istället pekar ut kol och gas...

2020-06-29

Externa nyheter

Klimatmålen förutsätter en tillståndshantering med effektivare processer och ökad kompetens

Priortera bland miljömålen, strömlinjeforma tillståndsprocessen för förnybara energianläggningar och anpassa tillämpning och process till företagares och investerares villkor. Det är tre övergripande råd från Cirio Advokatbyrå till den särskilda utredare som sak se över lagstiftnigen...

2020-06-29

Externa nyheter

Altor blir minoritetsägare i OX2

Altor Fond V (“Altor”) har tecknat avtal om att förvärva en 30-procentig andel i OX2 AB och ingår partnerskap med Peas Industries AB (“Peas Industries”) för att stödja OX2:s fortsatta tillväxt och driva omställningen mot...

2020-06-26

Externa nyheter

Sverige har minskat sin energianvändning med 8,6 procent

Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6 procent, vilket motsvarar cirka 1,2 megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner. – För att...