Externa nyheter

2020-12-18

Externa nyheter

Så påverkas svenska elsystemet av Polens energiomställning

Polen siktar på att fasa ut kolet till förmån för kärnkraft och havsbaserad vindkraft. Hur stora utmaningar det medför i det svenska elsystemet beror på teknikutvecklingen inom energilagring och flexibilitet, enligt Svenska kraftnät. Läs artikeln...

2020-12-17

Externa nyheter

Stora förändringar av kraftsystemet bidrar till större variationer i elpriset

Under den närmaste femårsperioden kommer elpriset att variera mer än hittills. Både över tid och inom landet. Men det genomsnittliga elpriset förväntas bli lägre. Det spår Svenska kraftnät i ny rapport för åren 2021-2025. Läs...

2020-12-17

Externa nyheter

Systemoperatörerna överens om att stärka samarbetet kring transmissionsnätet i Östersjön

De ansvariga systemoperatörerna (TSO:r) kring Östersjön, däribland Svenska kraftnät, har i dag undertecknat en avsiktsförklaring för ett samarbete kring planeringen av ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön. Syftet med samarbetet ─ som benäms Baltic Offshore Grid...

2020-12-17

Externa nyheter

EU-förslaget sågas – nu lovar regeringen att agera

Regeringen kommer att kräva stora förändringar i EU:s omstridda förslag kring vilka investeringar som i framtiden ska anses miljömässigt hållbara. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund, som har förståelse för en del av den massiva kritik...

2020-12-17

Externa nyheter

Debatt: Styr elintensiva industrier dit elen finns

I de nordligaste länen finns det en stor elproduktion och kapacitet att förse nya verksamheter med energi – utan att det påverkar befintligt näringsliv. Det skriver fyra aktörer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Läs...

2020-12-16

Externa nyheter

”Den förnybara energin är en tillväxtmotor”

Den svenska klimatpolitiken måste bli skarpare om vi ska nå målen om nettonollutsläpp. Det menar Klimatpolitiska rådet. Men dess tillträdande ordförande, Johan Kuylenstierna, är ändå optimistisk – och menar att coronapandemin kan snabba på omställningen...