Externa nyheter

2021-06-22

Externa nyheter

Genombrott för Hybrit – först i världen med vätgasproducerad järnsvamp

Hybrit: 100 ton järnsvamp har framställts. SSAB, LKAB och Vattenfall har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala. Se presskonferensen på DI.se

2021-06-22

Externa nyheter

Schneider Electric utnämns till den främsta globala supply chain-organisationen

Schneider Electric, ledande inom digital transformation av energihantering och automation, har utsetts till ”Best Global Sustainable Supply Chain Organization” på the Global Sustainable Supply Chain Summit 2021 (GSSC Summit). Schneider Electric anses därmed ha kommit längst av...

2021-06-21

Externa nyheter

Stoppdatum för elcertifikatsystemet flyttas inte fram

Det blir ingen senareläggning av datum för stängning av elcertifikatsystemet i Sverige meddelar Infrastrukturdepartementet idag. Det innebär att elcertifikatsystemet avslutas 2035 och stängs för produktionsanläggningar som tas i drift efter utgången av 2021. Läs artikeln...

2021-06-21

Externa nyheter

Ännu ett bakslag – försvaret stoppar vindkraft

Allt som oftast åker vindkraftsbyggarna på bakslag. Försvaret pekas ut som en av de mest motsträviga instanserna. ”Vi vet inte riktigt varför vi får nej, eller vad vi ska göra. Det behövs en bättre dialog,...

2021-06-18

Externa nyheter

Ny dom från MÖD: Enskilda kan inte initiera omprövning av vindkraftverksamhet

I ett nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen om vindkraftsverksamhet fastställer domstolen att enskildas möjlighet att initiera och överklaga beslut om omprövning av tillståndsgivna verksamheter är begränsad. I målet fäster domstolen stor vikt vid verksamhetsutövarens...

2021-06-18

Externa nyheter

Mat och energi ska inte ställas mot varandra

Länsstyrelsen Skåne har nyligen sagt nej till tre vindkraftverk på Jordberga. I diskussionen om etableringar av nya vindkrafts- eller solcellsparker väcks frågan om hur jordbruksmarken ska användas. Energiproduktion ställs mot livsmedelsproduktion trots att vi behöver...