Externa nyheter

2020-10-08

Externa nyheter

Europaparlamentet vill se kraftigt minskade utsläpp

Europaparlamentet vill se en minskning av utsläppen i Europa med 60 procent fram till 2030 som en del i EU:s klimatlag. Det är en kraftig skärpning mot de 40 procent som gäller i dag. Dessutom...

2020-10-08

Externa nyheter

Stora vindkraftverk slår rekord

Svenska vindkraftverk har satt ett nytt rekord. I år har de producerat 40 procent mer el än samma period i fjol. Den viktigaste förklaringen är att vindkraftverken helt enkelt har blivit större och bättre. Så...

2020-10-08

Externa nyheter

Eolus etablerar sina största vindkraftverk någonsin

Eolus tecknar avtal med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 11 vindkraftverk omfattande 68 MW till vindparkerna Boarp, Dållebo and Rosenskog i södra Sverige. Vindparkerna ska bestå av 7 Siemens Gamesa 5.8-170 vindkraftverk och 4...

2020-10-08

Externa nyheter

Examensarbete sticker hål på vanligt argument mot vindkraft

Det brukar sägas att det bara är kärnkraft och vattenkraft som kan hålla elnätet stabilt på 50 Hz. Något som är nödvändigt så att det inte brakar ihop med strömavbrott som följd. Men också vindkraften...

2020-10-08

Externa nyheter

Ørsted och Yara kommer att bygga en vätgasfabrik i Nederländerna

Ørsted och världens största tillverkare av gödselmedel, norska Yara, går samman i ett nytt projekt där fossil vätgas kommer att ersättas med förnybar vätgas vid produktion av ammoniak vid en anläggning i Nederländerna. Nederländska regeringen har också...

2020-10-08

Externa nyheter

Uppdrag till myndigheter ska öka jämställdheten i energisektorn

Regeringen ger Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Myndigheterna ska också delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). - Energisektorn har länge dominerats av män. Ökad jämställdhet är en...