Externa nyheter

2019-12-03

Externa nyheter

”Varför skriver inte M, L och KD ett ord om vindkraftens utveckling?”

I en rapport nyligen slog Energimyndigheten fast att det är fullt möjligt med ett väl fungerande 100 procent förnybart elsystem. Man måste förutsätta att partiledarna har tagit del av rapporten. Vilken är er kommentar till...

2019-12-03

Externa nyheter

”Kärnkraft skulle bli oerhört dyrt för industri och skattebetalare”

Att försöka presentera kärnkraften som lösningen på varje problem är i bästa fall obetänksamt, i värsta fall ohederligt och skadligt för svensk konkurrenskraft. Resultatet skulle bli oerhörda kostnader för industri och skattebetalare, replikerar Rickard Nordin...

2019-12-02

Externa nyheter

Repowering av vindpark Middelgrunden

Middelgrunden i Danmark var en av de första vindkraftparkerna till havs och den var också världens största när den invigdes 2000–2001. Den har en kapacitet på 40 MW och består av 20 turbiner, var och...

2019-12-02

Externa nyheter

”Sverige kan visa vägen med rimligt fördelade klimatbördor”

Under de snart tre decennier som vi haft stora klimatmöten – som det i Madrid som inleds i dag – har utsläppen av växthusgaser ökat kraftigt. Men samtidigt ökar användningen av förnybar energi och vi...

2019-11-29

Externa nyheter

Ygeman öppnar för ny energikommission

Ansvariga ministern Anders Ygeman är öppen för att före nyår diskutera en tidplan för vägen framåt i energipolitiken. Han utesluter inte heller en ny energikommission men det skulle enligt honom kräva att fler partier ställer...

2019-11-29

Externa nyheter

Lotta Medelius-Bredhe generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät

Regeringen har idag utsett Lotta Medelius-Bredhe till generaldirektör och chef för Affärsverket svenska kraftnät. Lotta Medelius-Bredhe har sedan den 7 februari varit tillförordnad generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät. Dessförinnan var hon finansråd och chef för...