Externa nyheter

2019-10-02

Externa nyheter

Skellefteå Kraft och Ardian möjliggör ny vindkraftpark i Härjedalen

Skellefteå Kraft och investmentbolaget Ardian har tecknat ett avtal som innebär att Skellefteå Kraft under tio års tid köper 30 procent av produktionen från den vindkraftpark som Ardian ska bygga på Åndberget i Härjedalen. Läs...

2019-10-02

Externa nyheter

Världens största havsvindpark får HaliadeX-turbiner

Dogger Bank, den största havsbaserade vindkraftparken i världen, kommer att monteras med 260 meter höga HaliadeX-turbiner från GE. Läs artikeln från BNN Bloomberg.

2019-10-01

Externa nyheter

Rekordinvesteringar i vindkraft ger elöverskott

Nu görs rekordinvesteringar i den svenska vindkraften. Det visar en ny utredning från branschorganisationen Svensk Vindenergi. Det gör att Sverige får ett stort överskott av el trots att två kärnkraftsreaktorer i Ringhals stängs av. Och...

2019-10-01

Externa nyheter

Ny batteriteknik ska underlätta energilagring från sol och vind

Lägre miljöbelastning och lägre materialkostnad. Det hoppas forskare vid Chalmers tekniska högskola kunna åstadkomma med ett nytt slags batteri för storskalig energilagring. En ny sorts batteri har en pluspol av aluminium och en minuspol av...

2019-10-01

Externa nyheter

Forskare: Mer behövs om industrin ska nå nollutsläpp till 2045

Regeringens 600 miljoner till industriklivet är nödvändigt, men räcker inte för att nå nollutsläpp 2045. En klimat- och industripolitik där staten och andra offentliga aktörer koordinerar insatser på olika politikområden behövs, skriver sju forskare från...

2019-09-30

Externa nyheter

”Sluta hyckla om metallbehovet”

Sverige bör kliva ut ur skamvrån och solidariskt bidra till den globala klimatkampen och välfärdsutvecklingen genom ökad gruvproduktion. Det skriver flera debattörer. Välståndet i världen stiger. Allt fler människor tar sig ur fattigdomens misär och...