Externa nyheter

2020-06-03

Externa nyheter

Dykande kostnader för vind och sol – vändpunkt för energiomställning

Avsevärt minskade kostnader för förnybart markerar en vändpunkt i en global övergång till fossilfritt, med nya sol- eller vindkraftverk som blir allt billigare att bygga än att driva befintliga kolanläggningar, enligt en IRENA-rapport som publicerades...

2020-06-03

Externa nyheter

Investerare och forskare uppmanar IEA att ta en starkare klimatställning

I ett öppet brev skriver investerargrupper att en IEA-rapport om alternativ för gröna ekonomiska återhämtningar från coronapandemin, som skulle komma ut i juni, bör anpassas till 1,5-gradersmålet från Parisavtalet. Läs artikeln från Reuters.

2020-06-02

Externa nyheter

Regeringen vill införa gröna kreditgarantier

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att införa gröna kreditgarantier till företag som vill göra miljö- och klimatinvesteringar. – Tanken är att staten går in och tar en stor del av risken så att företag...

2020-06-02

Externa nyheter

Replik: ”Kapaciteten i elnätet är huvudfrågan”

Magnus Olofsson, tekn dr i elektriska energisystem: Ska den förnybara elproduktionen i norr komma till sin rätt behövs skyndsamt ett starkare nationellt elnät. Elnätets kapacitet berörs i artikeln om att ny kärnkraft inte är nödvändig...

2020-06-02

Externa nyheter

Basindustrin: Gör en fossilfri omstart

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser blir nu alltmer påtagliga. Men statens och andra aktörers kraftsamling för ekonomisk återhämtning får inte försena arbetet med att nå klimatmålen. Omstarten av ekonomin måste leda till en fossilfri framtid, skriver vd:arna...

2020-06-01

Externa nyheter

Norge lyfter havsbaserad vindkraft

Den norska regeringen har öronmärkt 25 miljoner NOK (cirka 1,3 milj EUR) för ett projekt inom havsindustrin och inrättandet av ett forskningscenter för förnybar energi. Läs artikeln från OffshoreWind.biz