Externa nyheter

2011-07-08

Externa nyheter

Ska Gotland producera el för export?

Richard och Ann Christin Bernström skriver: I Hangvar planerar wpd att bygga 16 nya stora vindkraftverk på 2 MW med totalhöjd 150 meter. Planerna blev nyligen kända trots att företaget skrev avtal med markägarna för...

2011-07-07

Externa nyheter

Maud Olofsson: Spelreglerna för kärnkraften ska inte ändras

Det är riskfyllt och felaktigt att börja ändra på förutsättningarna för den överenskommelse som alliansen gjort kring kärnkraften. Överenskommelsen säkrar både energiförsörjningen och minskade koldioxidutsläpp, skriver näringsminister Maud Olofsson (C) i ett svar till både...

2011-07-07

Externa nyheter

Proposition: Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem

I propositionen redovisar regeringen åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden, vilka samtidigt kan bidra till ett uthålligt energisystem och en utvecklad elmarknad. Propositionen innehåller förslag och bedömningar om inriktning på fortsatt arbete i...

2011-07-07

Externa nyheter

Carlgren: Sveriges energiförsörjning ska vara helt förnybar 2050

Andreas Carlgren och Roger Tiefensee, båda C, skriver på bland annat på DN-debatt: Härdsmältorna i Fukushima har under våren påmint oss om att kärnkraften inte är en långsiktig lösning. Den har risker av en särskild...

2011-07-06

Externa nyheter

Proposition: Förslag om en ny lag om elcertifikat överlämnas till riksdagen

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om elcertifikat. De nya förslag som presenteras handlar främst om att möjliggöra för en elcertifikatsmarknad som är gemensam med andra...

2011-07-05

Externa nyheter

Tysklands ambassadör: Avveckling av kärnkraften öppnar för massiv utbyggnad av vindkraften

Genom att överge kärnkraften skapas incitament för en klimatvänlig energiförsörjning bland annat genom en massiv utbyggnad av vindkraften, skriver Tysklands ambassadör Joachim Rücker. Läs hela