Externa nyheter

2009-11-20

Externa nyheter

Replik på "Landsbygdens fastigheter värdelösa"..

Filer att ladda ner Landsbygdens fastigheter värdelösa

2009-11-11

Externa nyheter

Replik på Fagerströms inlägg i Svenska Dagbladet

Replik på Jonny Fagerströms debattartikel från 10 november Fagerström ser inte klimatutmaningen Jonny Fagerström från organisationen "Svenskt Landskapsskydd" uttrycker på Brännpunkt sin skepsis mot att mänskligheten står inför en klimatutmaning. Han hoppas också att förhandlingarna...

2009-10-28

Externa nyheter

Nya regler för prövning av vindkraftverk..

Nya regler för prövning av vindkraftverk Från och med den 1 augusti 2009 har nya regler börjat gälla för att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftverk och undvika dubbelprövningar. Nedan kan du läsa om vilka ändringar som...

2009-09-15

Externa nyheter

Nya kartor Sverige 2009..

Nya kartor Sverige 2009 Vindkraftprojekt september Tillstånd september

2009-09-08

Externa nyheter

Vindkraft i DNs bilaga 8 sept..

Vindkraft i DNs bilaga 8 sept Filer att ladda ner Bilaga i DN, september 2009

2009-09-03

Externa nyheter

Svensk Vindenergis debattsvar:

Vindkraft är bra förnybar energi Svensk Vindenergi behöver inte nya strider miljövänner emellan Björn Gillbergs och Staffan Michelsons artikel på DN Debatt den 15 augusti är så full av missförstånd och fel att den inte...