Externa nyheter

2011-05-20

Externa nyheter

Pia Pehrson och Sophia Linderstam: Nya havsplaner hindrar vindkraft offshore

Pia Pehrson och Sophia Linderstam skriver i debatt i Ny Teknik: Risken är stor att den nya Havsmyndigheten kommer att försena vindkraften till havs ytterligare. En redan lång och byråkratisk tillståndsprocess kommer att bli ännu...

2011-05-19

Externa nyheter

Sverige har straffskatt på vindkraft

Centerpartiet säger sig vara emot ny kärnkraft men accepterade förra året en överenskommelse som tillåter ny kärnkraft. Centerpartiet säger sig vara emot uranbrytning men röstade i riksdagen nyligen emot förslaget att förbjuda uranbrytning. Centerpartiet säger...

2011-05-19

Externa nyheter

Interpellation: Ställd till Maud Olofsson

Interpellation 2010/11:402 Vattenfalls investeringar i kolkraft ställd avav Lise Nordin (MP) till närings- och energiminister Maud Olofsson (C). Under 2010 ökade Vattenfalls investeringar i fossilkraft med 25 % jämfört med året innan. Investeringarna i fossilkraft...

2011-05-18

Externa nyheter

Nobelpristagare kräver: 1 trillion $ till grön energi

När Ordföranden för FN:s högnivåpanel anlände till Kungliga Vetenskapsakademin och Nobelsymposiet om hållbar utveckling så hade ordföranden professor Johan Rockström vid Stockholms Environment Institute klart ett memorandum om hur jorden ska räddas undan miljöförstöring. Kravet...

2011-05-18

Externa nyheter

Vindkraften slår nya rekord

Antalet ansökningar om att få bygga vindkraftverk fortsätter att slå nya rekord. Just nu finns omkring 450 planerade vindkraftverk i Jönköpings län, men erfarenheten visar att bara varannat verkligen blir av. Läs hela

2011-05-18

Externa nyheter

Nekat EU-bidrag hotar betongtornfabriken

Hamnen i Piteå blir utan EU-bidrag. Tunga ledamöter i gruppen som delar ut EU-medel förordar flygplatsen i Luleå vilket äventyrar den planerade betongtornfabriken på Haraholmen. Pengarna räcker inte till båda och inga Pitebor finns med...