Externa nyheter

2011-05-04

Externa nyheter

Motion av Peter Eriksson med anledning av vårpropositionen

Motion av Peter Eriksson (MP) med flera med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition. Läs sammanfattning och särskilt under punkt 6.2 ”Effektiva styrmedel i klimat- och energipolitiken”. Läs hela

2011-05-04

Externa nyheter

Vind ska driva LKAB

LKAB är delägare i Vindin aktiebolag, som ska bygga 150 vindkraftverk runt om i landet för uppskattningsvis en miljard kronor. - Vi har ju gått in i ett bolag tillsammans med andra processindustrier, som är...

2011-05-03

Externa nyheter

Kåberger: Kina energieffektiviserar och kapar kostnader

Kina gör det lönsamt att nå de Europeiska klimatmålen. Marknadseffekter av framgångsrik ekonomisk utveckling i Asien är starkare än de miljöpolitiska styrmedel som införts. Läs hela

2011-05-03

Externa nyheter

Greenpeace: Dags att gå från ord till handling!

Patrik Eriksson, kampanjchef för Greenpeace, skriver på debattsidan hos vlt.se: Energiminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren skriver att regeringens energiöverenskommelse innebär att vi i Sverige äntligen minskar vårt beroende av kärnkraft. Greenpeace välkomnar intentionerna...

2011-05-03

Externa nyheter

Kronobergare sluta klaga – köp ditt eget kraftverk

Tillsammans med Linda Magnusson, vd för O2:s vindkraftkooperativ, har Pär Holmgren skrivit en debattartikel i Smålandsposten om att vi ska sluta klaga över elpriser och köpa oss ett eget kraftverk. Läs hela Läs replik

2011-05-03

Externa nyheter

Cementa planerar för vindkraft

På Öland överväger Cementa att i samarbete med ett vindkraftföretag anlägga en vindkraftpark som kan ge el åt motsvarande 8 000 hushåll, eller 15 procent av Öland. Man utreder också möjligheten till att ansluta anläggningen...