Externa nyheter

2009-10-28

Externa nyheter

Nya regler för prövning av vindkraftverk..

Nya regler för prövning av vindkraftverk Från och med den 1 augusti 2009 har nya regler börjat gälla för att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftverk och undvika dubbelprövningar. Nedan kan du läsa om vilka ändringar som...

2009-09-15

Externa nyheter

Nya kartor Sverige 2009..

Nya kartor Sverige 2009 Vindkraftprojekt september Tillstånd september

2009-09-08

Externa nyheter

Vindkraft i DNs bilaga 8 sept..

Vindkraft i DNs bilaga 8 sept Filer att ladda ner Bilaga i DN, september 2009

2009-09-03

Externa nyheter

Svensk Vindenergis debattsvar:

Vindkraft är bra förnybar energi Svensk Vindenergi behöver inte nya strider miljövänner emellan Björn Gillbergs och Staffan Michelsons artikel på DN Debatt den 15 augusti är så full av missförstånd och fel att den inte...

2009-09-02

Externa nyheter

Debattartikel: Vindkraft är bra förnybar energi..

Vindkraft är bra förnybar energi Debattartikel nedan av Björn Gillberg och Staffan Michelsson i DN den 15 augusti. Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi vill inte låta dessa påstående vara oemotsagda, läs debattsvaret här Miljöveteraner om...

2008-03-04

Externa nyheter

Uttagsskatten på andelsägd vindkraft är omotiverad..

Stockholm 7 januari 2010 Nationalekonomiska studie visar att uttagsskatt på andelsägd vindkraft är omotiverad Sedan ett och ett halvt år har Skatteverkets nya tolkning av prisbildningen på elmarknaden lagt en nästan död hand över den...