Externa nyheter

2010-11-10

Externa nyheter

Ny rappoort: Förnybar energi ger 60 000 jobb

I denna rapport uppskattas hur många arbetstillfällen som skulle skapas om Förnybart.nu:s föreslagna satsning på förnybar energi och energieffektivisering genomförs. Det står klart att det finns en mycket stor potential - minst 60 000 nya...

2010-11-09

Externa nyheter

”Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas”

Denna inställning är svår att begripa. Under de två senaste åren, 2008 och 2009, installerades i världen mer än 70 gånger så mycket vindkraft som ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och...

2010-11-09

Externa nyheter

"Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas"

Denna inställning är svår att begripa. Under de två senaste åren, 2008 och 2009, installerades i världen mer än 70 gånger så mycket vindkraft som ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och...

2010-10-30

Externa nyheter

Vindkraften är viktig för vår elförsörjning

Tidigare i veckan drabbade två ytterligheter i svensk energipolitik samman i SVT:s Aktuellt. Maria Wetterstrand (MP) som fri från de rödgröna bojorna återigen kan vara mer kärnkraftskritisk och Jan Björklund (FP) vars lösning alltid är...

2010-10-27

Externa nyheter

Slopa uttagsskatten på vindkraftskooperativ

Debatten om uttagsskatten för vindkraftskooperativ har pågått i snart två år. Företrädare för samtliga riksdagspartier har förklarat att skatten är orättvis och bör avskaffas. Läs hela

2010-10-15

Externa nyheter

Renskötseln hotas av vindkraftsutbyggnad

Renskötseln hotas nu allt mer av vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige. Igår vann vindkraften en principiellt viktig tvist om bygget av en vindkraftspark i Jämtland. Enligt miljööverdomstolens dom vägde riksdagens utbyggnadsmål av vindkraft tyngre än samebyns...