Externa nyheter

2010-11-22

Externa nyheter

Välkommen till Kunskapsdatabasens första nyhetsbrev!

Intresset för vindkraft är stort och vindkraft väcker debatt. Dagligen ser vi detta i insändare, artiklar och reportage i media. Där finns både de som förespråkar vindkraft som energikälla och de som är helt emot....

2010-11-22

Externa nyheter

Länder som byggt mest vindkraft har också störst stöd

Av medborgare i EU är 84 procent positiva till vindkraft och av oss svenskar är 86 procent det , detta enligt EU-kommissionens nya Eurobarometer. EU-kommissionen har frågat över 26 000 personer om deras inställning till åtta olika...

2010-11-20

Externa nyheter

Mer än 150 vindkraftverk på ön hotas

Försvarsmaktens vilja att stoppa vindkraft runt militära flygplatser hotar 24 befintliga och 130 planerade vindkraftverk på Gotland, hävdar Svensk Vindenergi. Än så länge rör det sig om mellan 50 och 100 existerande vindkraftverk som Försvarsmakten...

2010-11-18

Externa nyheter

Olofsson kritiserar Försvarets rivningsplaner

Näringsminister Maud Olofsson är kritisk till att Försvarsmakten nu vill riva vindkraftverk som anses hota flygsäkerheten kring militära flygplatser, trots att de haft bygglov. Tidigare har Försvarsmakten bara vela stoppa nybyggen inom områdena. Läs hela...

2010-11-18

Externa nyheter

Svensk Vindenergis syn på Försvarsmaktens hantering av inkommande vindkraftremisser inom militära flygplatsers influensområden.

PM Försvarsmakten har i ett beslut 2010-10-041 fastställt nya regler beträffande i vilken utsträckning försvaret vill tillåta vindkraftverk i omgivningarna till tio flygplatser, som används för militära ändamål. Svensk Vindenergi ställer sig starkt kritisk till...

2010-11-15

Externa nyheter

Statsministerns svarar om Försvarsmakten och vindkraften, 11 november 2010

  Anf. 22 STAFFAN DANIELSSON (C):   Herr talman! Centerpartiets och Alliansens engagemang i klimatfrågorna innebär bland annat en storsatsning på förnybar energi. Vindkraften spelar här en stor roll, och det är viktigt att kunna...