Externa nyheter

2010-11-09

Externa nyheter

”Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas”

Denna inställning är svår att begripa. Under de två senaste åren, 2008 och 2009, installerades i världen mer än 70 gånger så mycket vindkraft som ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och...

2010-11-09

Externa nyheter

"Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas"

Denna inställning är svår att begripa. Under de två senaste åren, 2008 och 2009, installerades i världen mer än 70 gånger så mycket vindkraft som ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och...

2010-10-30

Externa nyheter

Vindkraften är viktig för vår elförsörjning

Tidigare i veckan drabbade två ytterligheter i svensk energipolitik samman i SVT:s Aktuellt. Maria Wetterstrand (MP) som fri från de rödgröna bojorna återigen kan vara mer kärnkraftskritisk och Jan Björklund (FP) vars lösning alltid är...

2010-10-27

Externa nyheter

Slopa uttagsskatten på vindkraftskooperativ

Debatten om uttagsskatten för vindkraftskooperativ har pågått i snart två år. Företrädare för samtliga riksdagspartier har förklarat att skatten är orättvis och bör avskaffas. Läs hela

2010-10-15

Externa nyheter

Renskötseln hotas av vindkraftsutbyggnad

Renskötseln hotas nu allt mer av vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige. Igår vann vindkraften en principiellt viktig tvist om bygget av en vindkraftspark i Jämtland. Enligt miljööverdomstolens dom vägde riksdagens utbyggnadsmål av vindkraft tyngre än samebyns...

2010-10-13

Externa nyheter

Vinden drar industrin

Vindkraftsbranschen har skapat en högkonjunktur för delar av den svenska industrin, visar Ny Tekniks undersökning. Flera företag som nyss knappt gick runt, har i dag överfyllda orderböcker. Läs hela