Externa nyheter

2010-10-05

Externa nyheter

Försvaret backar om vindkraftverk

Försvarsmakten upphäver sitt stopp för vindkraftverk på närmare avstånd än fyra mil från militära flygplatser. I de nya riktlinjerna har försvaret angett sin stoppgräns för varje enskild flygplats, men fyramilsgränsen finns oftast kvar i in-...

2010-10-05

Externa nyheter

Försvarsmakten backar om vindkraftverken

Försvarsmaktens generella nej till alla nybyggen av vindkraftverk inom en fyra mils radie från militära flygfält tas nu bort. I en egen utredning har försvaret preciserat avgränsningarna för varje enskilt flygfält som nu istället ska...

2010-09-30

Externa nyheter

Hur högt är ett vindkraftverk?

Vad döljer sig innanför vindkraftverkets port? Och hur är det egentligen med längden? Elever från Byskolan i Södra Sandby vet nu det mesta om hur den gröna elen blir till. Läs hela

2010-09-23

Externa nyheter

Ska ni bygga här måste vi få betalt

Tusentals nya vindkraftsverk planeras i Norrland. Nu kräver norrlänningarna att få betalt för utbyggnaden. En av de som går i spetsen för protesterna är ett kommunalråd i Malå. Läs hela

2010-09-22

Externa nyheter

Branschen: ”Det liknar en muta”

Sedan ett år tillbaka har kommunerna rätt att säga nej till etableringar av nya vindkraftverk. Och de behöver inte motivera sitt beslut. Det öppnar för mutor, hävdar Svensk Vindenergi. Läs hela

2010-09-22

Externa nyheter

Branschen: "Det liknar en muta"

Sedan ett år tillbaka har kommunerna rätt att säga nej till etableringar av nya vindkraftverk. Och de behöver inte motivera sitt beslut. Det öppnar för mutor, hävdar Svensk Vindenergi. Läs hela