Externa nyheter

2009-09-03

Externa nyheter

Svensk Vindenergis debattsvar:

Vindkraft är bra förnybar energi Svensk Vindenergi behöver inte nya strider miljövänner emellan Björn Gillbergs och Staffan Michelsons artikel på DN Debatt den 15 augusti är så full av missförstånd och fel att den inte...

2009-09-02

Externa nyheter

Debattartikel: Vindkraft är bra förnybar energi..

Vindkraft är bra förnybar energi Debattartikel nedan av Björn Gillberg och Staffan Michelsson i DN den 15 augusti. Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi vill inte låta dessa påstående vara oemotsagda, läs debattsvaret här Miljöveteraner om...

2008-03-04

Externa nyheter

Uttagsskatten på andelsägd vindkraft är omotiverad..

Stockholm 7 januari 2010 Nationalekonomiska studie visar att uttagsskatt på andelsägd vindkraft är omotiverad Sedan ett och ett halvt år har Skatteverkets nya tolkning av prisbildningen på elmarknaden lagt en nästan död hand över den...

2008-03-04

Externa nyheter

NYTT PLANERINGSMÅL FÖR VINDKRAFT

NYTT PLANERINGSMÅL FÖR VINDKRAFT Svensk Vindenergi välkomnar nytt planeringsmål för vindkraft på 30 TWh till 2020. Läs hela Svensk Vindenergis Pressmeddelande. Läs hela Energimyndighetens rapport här >>

2008-03-04

Externa nyheter

Ny rapport: Kostnaderna för avveckling av vindkraftverk kartlagda

Ny rapport: Kostnaderna för avveckling av vindkraftverk kartlagda Vindkraftsbranschen tar nu ett ökat ansvar för vad som händer med förbrukade vindkraftsanläggningar i framtiden. För första gången presenteras en kartläggning av kostnader och intäkter vid nedmotering,...

2008-03-04

Externa nyheter

Global Wind Day 2009

Global Wind Day 2009 Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening anordnar Global Wind Day 2009, den 13-15 juni på olika platser i Sverige. Planeringen är igång och ett flertal aktiviteter kommer att anordnas för allmänheten. Syftet är att...