Externa nyheter

2008-03-04

Externa nyheter

Vindkraftseminarium 27 april

Vindkraftseminarium 27 april Möjlighet finns att gå på vindkraftseminarie 27 april på KTH. Klicka på länken nedan för mer information. Filer att ladda ner Vindkraftseminarium KTH 09 04 27

2008-03-04

Externa nyheter

Skrivelse till miljöminister Anders Carlgren, 16 mars 2009

Skrivelse till miljöminister Anders Carlgren, 16 mars 2009 Regeringens propostion 2008/09:146 Prövning av vindkraft Regeringen har aktivt verkat för att underlätta utbyggnaden av vindkraft och har en tydlig ambition att förenkla tillståndsprocessen. Svensk Vindenergi känner...

2008-03-04

Externa nyheter

Skrivelse till näringsminister Maud Olofsson, 7 april 2009..

Skrivelse till näringsminister Maud Olofsson, 7 april 2009 Svensk Vindenergi känner stark oro Regeringen, och inte minst du personligen, har aktivt verkat för att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Den aviserade ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet är ett...

2008-03-04

Externa nyheter

Buller från Vindkraftverk

Buller från Vindkraftverk Naturvårdsverket har tagit fram information och vägledning om beräkning, mätning och riktvärden för ljud från vindkraft . Klicka för att läsa mer om vindkraftverk och buller. Mer information från Naturvårdsverket om vindkraft.

2008-03-04

Externa nyheter

Ett vindkraftverk på nätet är bättre än tio i skogen! ..

Ett vindkraftverk på nätet är bättre än tio i skogen! Svensk Energi och vd Kjell Jansson, bjöd onsdag 6 maj in till Energilunch på World Trade Center.  Rubriken "Ett vindkraftverk på nätet är bättre än...

2008-03-04

Externa nyheter

Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ en dålig idé

Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ en dålig idé Förra året fanns det cirka  20 000 andelsägare i vindkraftkooperativ, ett ägande som stod bakom nästan 10 procent av den svenska vindkraften. Vindkraftkooperativ innebär att elkonsumenter investerar i vindkraftverk,...