Externa Rapporter

2019-12-19

Externa Rapporter

SOM-institutet: Regional energiopinion

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har undersökt allmänhetens inställning till olika energikällor. Sammanställningen är gjord inom ramen för forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige. Frågorna om de olika energislagen har ställts i de nationella SOM-undersökningarna 2001-2018. Rapporten har...

2019-12-16

Externa Rapporter

Turism + vindkraft = sant?

Utveckling av turism och exploatering av naturresurser utvecklas tillsammans i norra Sverige. Det är svårt att separera de olika industriernas intressen, visar avhandling från Umeå universitet. Turismen behöver vägar och järnvägar, som ofta finansieras av...

2019-12-12

Externa Rapporter

Nya tekniker kan bidra till ett stabilare elsystem

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men mer kan göras. Det behövs en ökad kunskap och dialog...

2019-09-25

Externa Rapporter

Exponential Roadmap 1.5

Färdplanen Exponential Roadmap 1.5 är nu tillgänglig. Färdplanen redogör för 36 åtgärder som kan accelerera omställningen och minska utsläppen med 50 % till år 2030 för att möta Parisavtalets mål. Rapporten konstaterar att kostnadsutvecklingen för...

2019-06-27

Externa Rapporter

Ørsted: Making green energy affordable

How the offshore wind energy industry matured, and what we can learn from it. Not only is this necessary to avoid catastrophic changes to the conditions of life on our planet Earth, it is also...

2019-06-09

Externa Rapporter

Sänkt elnätspris hotas av EU

Efter återkommande kritik om de rejält stigande elnätsavgifterna från de stora eldrakarna, uppemot 50 procent de senaste fem åren, så beslöt regeringen i fjol att ge den prisreglerande myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) starkare muskler. Löftet från...