Externa Rapporter

2020-06-04

Externa nyheter

Branschöverskridande plattform beskriver de bästa strategierna för återvinning av vindkraftverk

I april presenterade WindEurope, Cefic (European Chemical Industry Council) och EuCIA (European Composites Industry Association) rekommendationer för återvinning av vindkraftverk i en ny rapport. Idag kan cirka 85 till 90% av vindkraftverkets komponenter återvinnas. Men...

2020-02-12

Externa Rapporter

Vad är vehicle to grid?

Prognosen om 2,5 miljoner laddbara bilar 2030 överträffas för närvarande – men oavsett om utfallet landar något över eller under kommer det finnas stora vinster för både bilägare och nätkunder om kapaciteten i bilarnas batterier...

2019-12-19

Externa Rapporter

SOM-institutet: Regional energiopinion

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har undersökt allmänhetens inställning till olika energikällor. Sammanställningen är gjord inom ramen för forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige. Frågorna om de olika energislagen har ställts i de nationella SOM-undersökningarna 2001-2018. Rapporten har...

2019-12-16

Externa Rapporter

Turism + vindkraft = sant?

Utveckling av turism och exploatering av naturresurser utvecklas tillsammans i norra Sverige. Det är svårt att separera de olika industriernas intressen, visar avhandling från Umeå universitet. Turismen behöver vägar och järnvägar, som ofta finansieras av...

2019-12-12

Externa Rapporter

Nya tekniker kan bidra till ett stabilare elsystem

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men mer kan göras. Det behövs en ökad kunskap och dialog...

2019-09-25

Externa Rapporter

Exponential Roadmap 1.5

Färdplanen Exponential Roadmap 1.5 är nu tillgänglig. Färdplanen redogör för 36 åtgärder som kan accelerera omställningen och minska utsläppen med 50 % till år 2030 för att möta Parisavtalets mål. Rapporten konstaterar att kostnadsutvecklingen för...