Externa Rapporter

2019-09-25

Externa Rapporter

Exponential Roadmap 1.5

Färdplanen Exponential Roadmap 1.5 är nu tillgänglig. Färdplanen redogör för 36 åtgärder som kan accelerera omställningen och minska utsläppen med 50 % till år 2030 för att möta Parisavtalets mål. Rapporten konstaterar att kostnadsutvecklingen för...

2019-06-27

Externa Rapporter

Ørsted: Making green energy affordable

How the offshore wind energy industry matured, and what we can learn from it. Not only is this necessary to avoid catastrophic changes to the conditions of life on our planet Earth, it is also...

2019-06-09

Externa Rapporter

Sänkt elnätspris hotas av EU

Efter återkommande kritik om de rejält stigande elnätsavgifterna från de stora eldrakarna, uppemot 50 procent de senaste fem åren, så beslöt regeringen i fjol att ge den prisreglerande myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) starkare muskler. Löftet från...

2019-05-09

Externa Rapporter

SOM-institutet: Åsikter om energi och kärnkraft 2018

"Stödet för att satsa mer på vindkraft har ökat 5 % sedan 2015 och är nu 64 %. 21 % vill satsa ungefär som idag, 5 % vill satsa mindre än idag och 2 %...

2019-04-16

Externa Rapporter

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent

Det finns en bred samsyn att förnybar el och vindkraft kommer att spela en avgörande roll för elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en...

2019-03-26

Externa Rapporter

Global Energy & CO2 Status Report

Global energy consumption in 2018 increased at nearly twice the average rate of growth since 2010, driven by a robust global economy and higher heating and cooling needs in some parts of the world. Demand...