Externa Rapporter

2019-03-21

Externa Rapporter

Klimatpolitiska rådets rapport 2019

SAMMANFATTNING: Utvecklingen går för långsamt Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent. Minskningen skedde framför allt mellan år 2003 och 2014. Därefter har minskningen bromsat in, och 2017 var det tredje...

2019-03-15

Externa Rapporter

Hur använder vi energi fram till 2050?

Fram till 2050 kommer den totala energianvändningen att minska, vilket till stor del beror på att vi stänger kärnkraftsreaktorer. Däremot så påverkar det inte den slutliga energianvändningen i användarsektorerna som istället ser ut att öka...

2019-02-26

Externa nyheter

Stort behov av både kort- som långsiktiga investeringar i stamnätet för el

Svenska kraftnät har lämnat sin Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2020 – 2022 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas under treårsperioden uppgå till 13,0 miljarder varav 4 350 mnkr avser 2020. Investerings- och finansieringsplanen 2020–2022...

2019-02-21

Externa Rapporter

Wind Energy in Europe 2018 – trends and statistics

Europe installed 11.7 GW (10.1 GW in the EU) of gross power capacity in 2018, This was 33% down on 2017. With a total net installed capacity of 189 GW, wind energy remains the second...

2019-02-07

Externa Rapporter

Offshore Wind in Europe – key trends and statistics 2018

Europe installed 2.6 GW of new offshore wind energy capacity in 2018, according to statistics released today by WindEurope. That’s an 18% increase in Europe’s offshore wind capacity. 15 new offshore wind farms came on...

2018-09-28

Externa Rapporter

Ørsted: Europe powered by Green Energy – How the North Seas can lead the change

In 2017, renewable energy reached a breakthrough in Europe, when it became cheaper to install offshore wind power than to build new fossil-fuel based power plants. This is a remarkable achievement on its own. It...