Externa Rapporter

2018-02-23

Externa Rapporter

IRENA (February 2018) – Renewable energy prospects for the European Union

Renewable Energy Prospects for the European Union (REmap EU), identifies cost-effective renewable energy options for all EU Member States – spanning a wide range of sectors and technologies – to accelerate the deployment of renewables...

2018-01-23

Externa Rapporter

100 procent förnybart till 2040

Skellefteå Kraft har bett teknikkonsultföretaget Sweco och managementkonsultföretaget Boston Consulting Group att analysera möjligheter och utmaningar, samt att beräkna den ekonomiska effekten av omställningen till 100% förnybart. Slutsatserna av resultatet visar bland annat; Det är...

2018-01-17

Externa Rapporter

2018-01-12

Externa Rapporter

When wind goes digital (ETIPWind)

ETIPWind (The European Technology and Innovation Platform on Wind Energy) har publicerat en översiktsrapport som belyser potentialen för digitalisering inom vindkraftsindustrin. Se rapporten här.  

2018-01-09

Externa Rapporter

Kraftåret 2017: Dåligt väder gav bra priser

Höga kolpriser, milt och fuktigt väder och hög produktion av förnybar energi var det som präglade kraftpriserna mest under det gångna året. Om vi tittar på kraftpriset under de senaste fem åren var årets pris...

2017-12-13

Externa Rapporter

Key World Energy Statistics

KeyWorldEnergyStatistics_IEA_2017