Nyhet

2021-12-21

Nyhet

Rekordstor dygnsproduktion från vindkraften i december

Den 16 december satte vindkraften nytt produktionsrekord: 0,2 terawattimmar, TWh, på ett dygn. Det motsvarar omkring 80 procent av den potentiella effekten från Sveriges cirka 4 500 vindkraftverk. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare...

2021-12-14

Nyhet

Nya regler om undantag från nätkoncession för vindkraftparker från 1/1 2022

Äntligen ligger det nya undantaget från nätkoncession för vindkraftparker på bordet! Även om det inte går hela vägen kommer undantaget att förenkla byggandet av vindkraft och innebär ett förtydligande av att vindkraftparker inte behöver söka...

2021-11-29

Nyhet

Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Det är bra att förslaget har tagits fram. Vätgasen kan bli viktig för vårt lands konkurrenskraft. Men Svensk Vindenergi vill se högre ambitioner än de som...

2021-11-08

Nyhet

Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Svensk Vindenergi har nu lämnat sitt remissyttrande över utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” som sett över det kommunala vetot kring vindkraft. Utredningens förslag främjar vindkraften och säkrar ett fortsatt starkt kommunalt självstyre. Hotet från klimatförändringen är...

2021-11-01

Aktuellt

Kommentar till Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om stödtjänster

Svenska kraftnät har den 15 oktober slutredovisat regeringsuppdrag om stödtjänster till Infrastrukturdepartementet. Svensk Vindenergi har tillsammans med andra aktörer deltagit i referensgruppsarbetet och löpande bidragit till rapportens och förslagens utformning. Svensk Vindenergis kommentarer till redovisningen...

2021-10-25

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden. Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden...