Nyhet

2022-05-03

Nyhet

67 TWh havsbaserad vindkraft i tillståndsprocesser

Totalt 67 terawattimmar (TWh) havsbaserad vindkraft befinner sig i tillståndsfasen, visar en sammanställning från Svensk Vindenergi. Projekt som nu prövas för tillstånd skulle kunna tas i drift redan om sex år – men då måste...

2022-04-22

Nyhet

Riksdagens nej till justerat vindkraftsveto bromsar industrins elektrifiering

Behovet av utbyggd elproduktion brådskar, men trots det kommer riksdagen att rösta nej till propositionen om justerat kommunalt veto som skulle underlätta för ny vindkraft. Det står klart efter att partierna nu gjort sina ställningstaganden....

2022-04-11

Nyhet

Kommentar till regeringens vindkraftspaket

Sverige behöver mer elproduktion på kort tid för att påskynda klimatomställningen, stärka industrins konkurrenskraft och möta det osäkra omvärldsläget. Klimatpolitiska rådet är tydliga med att den politik som förts och förs inte står i proportion...

2022-04-11

Nyhet

Vindkraft och fastighetsvärde

I Sverige, och Finland, byggs vindkraftverk långt från centralorterna i områden där värdet på mark och bostäder i princip är lägre än nära kommunkärnan. I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker...

2022-03-28

Nyhet

Ändrad beslutsordning ska ge kortare tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft

Regeringen föreslår ändrat beslutsförfarande för undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. Förslaget innebär att kontinentalsockelförordningen (1966:315) ändras så att frågor om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln som huvudregel prövas av Sveriges geologiska undersökning, SGU,...

2022-03-10

Nyhet

EU vill se mer vindkraft för att bryta beroende av ryska bränslen

Europeiska kommissionen har tagit fram en plan, REPowerEU, för att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen senast 2030 med anledning av det nuvarande geopolitiska läget. Planen innehåller också åtgärder för att möta de stigande...