Komm. från oss

2015-06-11

Komm. från oss

Vecka med 20 procent av elen från vindkraft

Vindkraften producerade under förra veckan (vecka 23) 20 procent av elanvändningen i Sverige. En betydande del av veckan var vindkraftens produktion större än kärnkraftens. Hittills i år har vindkraften i Sverige producerat 8,0 TWh el....

2015-06-05

Komm. från oss

Klimatet väntar inte

I Europa bygger elförsörjningen till stor del på användning av fossil energi. En omställning pågår. Under 2014 ökade elproduktionskapaciteten för vind med 11 368 MW, sol 8 000 MW, Biobränslen 620, Vattenkraft 421 MW. Elproduktionskapaciteten för kol...

2015-04-15

Komm. från oss

Efterlängtad lösning på problematiken med tröskeleffekter

Igår offentliggjordes den nya regeringsförordning som möjliggör för Svenska kraftnät att ge lån till elnätföretag i syfte att underlätta för anläggningar av förnybar el att ansluta sig till elnätet. Så kallade tröskeleffekter har sedan många...

2015-03-31

Komm. från oss

Olika regler för nätanslutning mellan Sverige och Norge snedvrider konkurrensen i elcertifikatsystemet

Sverige och Norge har sedan 2012 en gemensam elcertifikatmarknad. Utgångspunkten för den gemensamma marknaden är enligt artikel 5 i det gemensamma avtalet att ”…elcertifikat ska utgöra tillräckligt stöd för att driva fram investeringar i anläggningar...

2015-03-17

Komm. från oss

Välkommen uppgörelse mellan Sverige-Norge

I fredags slöts ett nytt avtal mellan Sverige och Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet. Det nya avtalet innebär bland annat att ambitionsnivån för förnybar elproduktion höjs från 26,4 till 28,4 TWh till år 2020 jämfört...

2015-03-13

Komm. från oss

Ljudsignal från vindkraftverk ska skrämma bort fåglar

En vindpark i finska Björneborg ska utrustas med radarsystem som upptäcker fåglar – och en ljudsignal, som skrämmer bort dem från rotorbladen. Det finska företaget Suomen Hyötytuuli har en park med elva vindkraftverk på kusten...