Komm. från oss

2015-03-17

Komm. från oss

Välkommen uppgörelse mellan Sverige-Norge

I fredags slöts ett nytt avtal mellan Sverige och Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet. Det nya avtalet innebär bland annat att ambitionsnivån för förnybar elproduktion höjs från 26,4 till 28,4 TWh till år 2020 jämfört...

2015-03-13

Komm. från oss

Ljudsignal från vindkraftverk ska skrämma bort fåglar

En vindpark i finska Björneborg ska utrustas med radarsystem som upptäcker fåglar – och en ljudsignal, som skrämmer bort dem från rotorbladen. Det finska företaget Suomen Hyötytuuli har en park med elva vindkraftverk på kusten...

2014-11-18

Komm. från oss

Kommentar: Felaktigheter om vindkraften

Under gårdagens direktsända tv-debatt på SVT debatterade Klimat- och miljöminister Åsa Romson med Folkpartiets partiledare Jan Björklund. Under debatten framförde Jan Björklund ett par felaktiga påståenden. ”Vindkraften producerar minst under vinterhalvåret” Detta är ett helt...

2014-10-30

Komm. från oss

Bra förslag om förnybar el i budgetproposition

Regeringen vill inleda diskussioner med Norge för att öka ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till 2020. Målet bör vara ”minst 30 TWh” ny förnybar el, vilket ska ersätta nuvarande målsättning. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades i...

2014-04-22

Komm. från oss

Kommentar: Svar till Christofer Fjellner om EU:s 2030-ramverk

Christofer Fjellner skriver ett svar på sin blogg på Svensk Vindenergis kommentar angående att ett förnybarhetsmål till 2030 inte alls är ett hot mot den svenska kärnkraften. Fjellner menar att EU-kommissionen visat att ett bindande...

2014-04-16

Komm. från oss

Kommentar: Bindande mål för förnybar energi är inget hot mot den svenska kärnkraften

EU är mitt uppe i processen att besluta om ett nytt klimat- och energiramverk till 2030. Den senaste tiden har flera företrädare för Moderaterna i olika sammanhang uppgett att ett bindande förnybarhetsmål till 2030 är...