Nyhet

2021-10-01

Nyhet

Frågor och svar om VIND 2021

Den 20 oktober är det dags för VIND – nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Ylva Tengblad, projektledare på Svensk Vindenergi, svarar här på de vanligaste frågorna om konferensen. Finns...

2021-09-23

Nyhet

Riksintressena måste bidra till elektrifieringen – inte motverka den

Systemet med riksintressen måste fungera bättre för att bidra till den kraftiga utbyggnad av elproduktion och elnät som krävs i Sveriges klimatomställning. Översynen av riksintressena som Boverket nu redovisar ger ingen positiv effekt. Riksintressen är...

2021-09-20

Nyhet

Bra att industrin är tydlig med behovet av vindkraft

Företrädare för Holmen, LKAB, Ovako och SCA skriver i dag i Dagens industri att utbyggd vindkraft är ett måste för att industrin ska klara sin klimatomställning och säkra konkurrenskraften på en marknad som efterfrågor klimatneutrala...

2021-09-14

Nyhet

Viktigt med politisk handlingskraft i riksdagens nya arbetsår

Den krävs en snabb och omfattande elektrifiering för att Sverige ska kunna bli den första fossilfria välfärdsnationen. Svensk Vindenergi vill att riksdagens öppnande blir starten för ett arbetsår där ledande politiker samlas för att stödja...

2021-09-03

Nyhet

Utbyggnaden av elnät måste bli proaktiv

Det finns inte längre någon risk att det byggs för mycket elnät i Sverige. Risken är tvärtom att det byggs för lite. Det är en realitet som måste styra hanteringen av nya anslutningar till stamnätet,...

2021-08-25

Nyhet

Dialog måste till om hur vindkraft och försvar kan samspela

Försvarsmakten hävdar i ett pressmeddelande att myndigheten i de flesta fall säger ja till ny vindkraft. Det är ett påstående som behöver nyanseras. – Försvarsmakten har restriktioner och intressen i många och stora områden. De...