Vindbranschen om regeringsförslag till nya energipolitiska mål

En elektrifiering som går i takt med industrins behov stärker den svenska konkurrenskraften. Men tidsperspektivet är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Det är inte tillräckligt att planera för elanvändning år 2045. Vindkraftsbranschen anser att regeringens förslag till energipolitiskt planeringsmål behöver kompletteras med etappmål om utbyggd elproduktion som säkerställer industri- och transportsektorernas omställning. Svensk Vindenergi harContinue Reading

Vindbranschens miljöarbete nominerat till årets hållbarhetsprestation

Svensk Vindenergi är nominerad till Miljö & Utvecklings utmärkelse Årets Hållbarhetsprestation 2024, där omröstningen nu är öppen. Nomineringen baseras på vindbranschens utvecklingsarbete för naturpositiva vindkraftsparker. Vi är jätteglada! Motiveringen baseras på den handlingsplan för biologisk mångfald som Svensk Vindenergi har tagit fram för att stötta våra medlemsföretag att nå mål om naturpositiva vindparker senast årContinue Reading

Rekord: 46 procent av gårdagens el från vindkraften

Igår satte vindkraften två nya elproduktionsrekord: för en enskild timme och för ett helt dygn. Vindkraften producerade 46 procent av all den el som producerades och 55 procent av den el som användes i Sverige. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare den höga vindkraftsproduktionen. Den 22 januari stod vindkraften för 46 procent, eller 259 267Continue Reading

JDA Renewables ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar JDA Renewables som ny medlem. JDA Renewables erbjuder konsulttjänster samt projektutveckling inom förnybar energi. Vi är glada över att välkomna JDA Renewables bland Svensk Vindenergis medlemmar. Deras kompetens inom hybridparker för vind- och solenergi tillsammans med energilagringslösningar hoppas vi ska skapa värde i våra medlemsråd. Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi JDA RenewablesContinue Reading

Svensk Vindenergi på Vänsterdagarna

Den 25-26 november är Svensk Vindenergi på plats på Vänsterpartiets Vänsterdagar i Göteborg. Svensk Vindenergi är i Göteborg för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning så att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen, samtidigt som landet behåller konkurrenskraft och jobb.Continue Reading

Modernt energisystem bör vara fokus i energiforskningspropositionen

Regeringskansliet har bjudit in Svensk Vindenergi att ge inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition, som är central för att Sverige ska klara den nödvändiga elektrifieringen. Elektrifieringen av industrin är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att vi ska kunna nå våra klimatmål till 2045. Redan till år 2030 ökar industrins elbehov med 70 terawattimmar (TWh). ÅrContinue Reading