Nyhet

2022-03-08

Nyhet

Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 117 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för...

2022-03-03

Nyhet

Accelererande teknikutveckling för vindkraften

De senaste 20 åren har vindkraftverken blivit allt större, och faktum är att Sverige och Finland nu är de länder i världen som går först med att driftsätta ny teknik kommersiellt. Det är i Norden...

2022-02-28

Nyhet

Lagrådsremiss om rättssäker vindkraftsprövning

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft. Svensk Vindenergi välkomnar förslagen i remissen och vill understryka vikten av de förverkligas snarast möjligt. - Det är välkommet att regeringen nu...

2022-02-24

Nyhet

Det är företagen, inte staten, som investerar i vindkraft

I en krönika publicerad i tankesmedjan Timbros nätmagasin Smedjan argumenterar Jan Blomgren för att havsbaserad vindkraft riskerar att bli en förlustaffär. Tyvärr anges inga källor för påståendena och vi noterar att inaktuell och felaktig information...

2022-02-24

Nyhet

Parlamentets nya strategi befäster höga mål för havsbaserad vindkraft

EU-parlamentet röstade i veckan fram en strategi för havsbaserad förnybar energi. Strategin lägger fram parlamentets rekommendationer för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för minst 60 GW havsbaserad vindkraft till 2030 och 300 GW till 2050, dvs....

2022-02-15

Nyhet

Efterlängtat beslut om havsplaner

Regeringen har nu beslutat om de föreslagna havsplanerna från Havs- och Vattenmyndigheten. Det är positivt att beslutet fattats, anser Svensk Vindenergi, men ambitionsnivån hade behövt vara högre. Havsplanerna pekar ut områden med 20–30 TWh energiproduktion...