Komm. från oss

2021-05-07

Komm. från oss

Krönika: ”Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning”

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av förnybara kraftslag går raskt framåt. Investeringsviljan i förnybara kraftslag har ökat...

2021-05-05

Komm. från oss

Svar på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har fått möjlighet att lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets promemoria 2021-02-02 ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”. Våra övergripande synpunkter: Vi välkomnar regeringens förslag och bedömer att det är väl i...

2021-03-23

Komm. från oss

Kommentar: Inaktuella uppgifter om vindkraft i Energimyndighetens långsiktsprognos

2021-03-18 släpptes Energimyndighetens rapport ”Långsiktiga scenarier över energisystemet” som beskriver hur Sveriges energisystem kan se ut 2050. Svensk Vindenergi har gått igenom rapporten och konstaterar att Energimyndigheten dels använder inaktuella uppgifter om vindkraftens prestanda, dels...

2021-03-11

Komm. från oss

Daniel Badman medverkar i EnergiStrategi-podden!

Energibranschen står inför en stor omvandling. EnergiStrategi-podden försöker förstå de utmaningar som ledare inom energiintensiva organisationer och energibolag står inför och hur de hanterar dem. Lyssna in dagens avsnitt med Daniel Badman som reflekterar kring...

2021-02-02

Komm. från oss

Kommentar: Förslag om minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

I linje med tidigare löften föreslår regeringen idag en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Regeringens förslag ska uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det...

2021-01-29

Komm. från oss

Ny strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft

I veckan lanserade Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin Strategi för hållbar vindkraftutbyggnad. Svensk Vindenergi är mycket positiva till initiativet. Alla myndigheter spelar en viktig roll för att förverkliga klimat och energiomställningen och det krävs breda insatser,...