Komm. från oss

2019-02-28

Komm. från oss

Ny vindkraft 2017 – 2021

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och tillgång till modern och ren energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som världen står inför. Sverige vill vara ett föregångsland. Vi har undertecknat Parisavtalet och vi...

2019-02-28

Komm. från oss

Myndigheterna konstaterar 6,7 TWh överutbyggnad i elcertifikatsystemet

I kvartalsrapport 4 2018 som publicerades 2019-02-22 skriver Energimyndigheten och dess norska motsvarighet NVE att överutbyggnaden i det gemensamma elcertifikatsystemet var minst 2,2 TWh per 2018-12-31. Men - i rapporten finns tillägget ”Förutom anläggningarna under...

2019-02-27

Komm. från oss

Bra förslag – överför vindkraftens fastighetsskatt till kommunerna!

Vi är många som tänker att vindkraften är ett naturligt inslag i landskapet och en symbol för ansvarstagande och hållbarhet. Ännu fler kommer att tänka så om vi får en reform som tydliggör vindkraftens lokala...

2019-02-21

Komm. från oss

Satsningen på morgondagens elsystem är lönsam – en insatt krona ger fyra tillbaka

Sveriges elproduktion vilar historiskt på kärnkraft och vattenkraft men vårt energisystem håller på att förändras i snabb takt. Den äldsta kärnkraften håller på att fasas ut samtidigt som utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt. I...

2019-02-15

Komm. från oss

Vindkraft under byggnation 2019-2022

Nedan listas investeringsbeslutade vindkraftsparker som tas i drift under perioden 2019 - 2022. Informationen om projekten är hämtade från öppna källor som Energimyndighetens marknadsstatistik, pressmeddelanden och vindkraftföretagens hemsidor. Uppgifter om produktion och investeringens storlek är...

2019-01-21

Komm. från oss

Regeringsförklaringen den 21 januari 2019

Idag, den 21 januari 2019, avgav statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen. Sverige får en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna och som samarbetar om budgeten och politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet...