Komm. från oss

2019-05-17

Komm. från oss

Timbros rapport ”Förnuft och kärnkraft” bygger till stor del på faktafel och gamla uppgifter

Den 15 maj lanserade tankesmedjan Timbro rapporten ”Förnuft och kärnkraft”, skriven av Joakim Broman som till vardags är ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. Rapportens policyförslag ligger i linje med de som Kristdemokraternas och Moderaternas partiledare samtidigt...

2019-04-17

Komm. från oss

Stoppregel: Remissinstanserna avstyrker EM:s förslag och vill se en annan lösning

Remissinstanserna har sagt sitt; 42 avstyrker och endast 9 tillstyrker Energimyndighetens förslag till stoppregel. Bland de som avstyrker förslaget är stödet stort för den lösning som Svensk Vindenergis förordar. Såväl mindre privata investerare, stora utländska...

2019-04-05

Komm. från oss

Svensk Vindenergi underkänner Energimyndighetens förslag till stoppregel

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har lämnat in ett gemensamt remissvar på Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 inom elcertifikatsystemet. Vi underkänner förslaget till stoppregel eftersom det är verkningslöst, går emot tidigare politiska utfästelser, innebär stor...

2019-02-28

Komm. från oss

Ny vindkraft 2017 – 2021

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och tillgång till modern och ren energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som världen står inför. Sverige vill vara ett föregångsland. Vi har undertecknat Parisavtalet och vi...

2019-02-28

Komm. från oss

Myndigheterna konstaterar 6,7 TWh överutbyggnad i elcertifikatsystemet

I kvartalsrapport 4 2018 som publicerades 2019-02-22 skriver Energimyndigheten och dess norska motsvarighet NVE att överutbyggnaden i det gemensamma elcertifikatsystemet var minst 2,2 TWh per 2018-12-31. Men - i rapporten finns tillägget ”Förutom anläggningarna under...

2019-02-27

Komm. från oss

Bra förslag – överför vindkraftens fastighetsskatt till kommunerna!

Vi är många som tänker att vindkraften är ett naturligt inslag i landskapet och en symbol för ansvarstagande och hållbarhet. Ännu fler kommer att tänka så om vi får en reform som tydliggör vindkraftens lokala...