AP-fonderna kan bidra till klimat- och energiomställningen

Riksdagen har röstat igenom Finansutskottets betänkande FiU27 ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna” och därmed utökat möjligheterna att placera pensionskapitalet i s.k. illikvida tillgångar och givit AP-fond 1-4 liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella placerare. Röstsiffrorna blev 307 ja-röster, 26 nej-röster och 16 frånvarande. Ändringarna börjar gälla 2020-05-01. Ändringarna kompletterar Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU14Continue Reading

Negativt elpris – hur är det möjligt och vad kan vi vänta oss i framtiden?

Under natten till den 10 februari mellan kl. 00.00-04.00 fick Sverige negativa elpriser för första gången någonsin. Spotpriset var som lägst -0,2 öre/kWh. Negativa priser kan uppstå i ett område när utbudet av el är större än vad som efterfrågas. Negativt pris innebär att producenter får betala för den el som de producerar och konsumenternaContinue Reading