Svensk Vindenergi på MP:s kongress

Den 17-19 november är Svensk Vindenergi på plats på Miljöpartiets kongress i Örebro. Svensk Vindenergi är i Örebro för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning för att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen, samtidigt som landet behåller konkurrenskraft, samt stärkerContinue Reading

Ny rapport räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

En snabb omställning från fossil till förnybar energi är inte bara bra för klimatet, det skapar också dramatiska förbättringar inom en rad andra naturrelaterade områden. Det konstaterar WWF:s nya rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation som tagits fram i samarbete med välrenommerade Boston Consulting Group. Rapporten Building a Nature-Positive Energy Transformation har räknat på parametrarContinue Reading

Calluna ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Calluna som ny medlem. Calluna är en miljökonsult som hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Calluna har länge strävat efter att bidra till att samhällets utveckling värnar den biologiska mångfalden. Vi är glada över att välkomna Calluna som medlem i Svensk Vindenergi. Deras engagemang för att bevaraContinue Reading

Vindkraften stod för 30 procent av elanvändningen under oktober

Oktober 2023 blev den bästa oktobermånaden hittills och den femte bästa vindkraftsmånaden någonsin. Vindkraften producerade 3,39 terawattimmar (TWh) el under oktober. Det motsvarar drygt 30 procent av Sveriges totala elanvändning under månaden. Under årets första tio månader har vindkraften producerat 28,3 TWh. Det motsvarar 27 procent av elanvändningen. Med tanke på att vindkraften levererar somContinue Reading

Uppdaterade riktlinjer för arbete i vindkraftspark

Vindkraftsbranschen har uppdaterat sina råd och riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet vid arbete i och omkring ett vindkraftverk. Dokumentet är en översikt över de svenska krav som gäller, och rekommenderas till samtliga personer som ska utföra arbete på site. Vindkraftsbranschen är en snabbt växande bransch och det är viktigt att arbetsmiljö och säkerhetsarbetet följerContinue Reading

Vindkraftens nya branschjurist värvad från Regeringskansliet

Svensk Vindenergi rekryterar Ina Müller Engelbrektson till den nyinrättade tjänsten som branschjurist. Ina gör sin första dag på Svensk Vindenergi den 16 oktober 2023. Hon kommer med mångårig erfarenhet av lagstiftningsarbete inom klimat och miljö, senast som sekreterare i Regeringsprövningsutredningen. Vindkraften är det kraftslag som bäst kan bidra till den snabba utbyggnad av elproduktionen viContinue Reading