Komm. från oss

2019-02-21

Komm. från oss

Satsningen på morgondagens elsystem är lönsam – en insatt krona ger fyra tillbaka

Sveriges elproduktion vilar historiskt på kärnkraft och vattenkraft men vårt energisystem håller på att förändras i snabb takt. Den äldsta kärnkraften håller på att fasas ut samtidigt som utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt. I...

2019-02-15

Komm. från oss

Vindkraft under byggnation 2019-2022

Nedan listas investeringsbeslutade vindkraftsparker som tas i drift under perioden 2019 - 2022. Informationen om projekten är hämtade från öppna källor som Energimyndighetens marknadsstatistik, pressmeddelanden och vindkraftföretagens hemsidor. Uppgifter om produktion och investeringens storlek är...

2019-01-21

Komm. från oss

Regeringsförklaringen den 21 januari 2019

Idag, den 21 januari 2019, avgav statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen. Sverige får en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna och som samarbetar om budgeten och politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet...

2018-12-15

Komm. från oss

Kommunala vindkraftsvetot, exemplet Gråtanliden, Vilhelmina

Svensk Vindenergi anser att vindkraftsvetot bör ses över och att vindkraftens fastighetsskatt bör överföras från staten till kommunen. Vetot tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Inte sällan leder vetorätten...

2018-10-15

Komm. från oss

Utredning om åtgärder för en effektiv miljöprövning gav magert resultat

År 2017 tillkännagav Riksdagen en önskan om att processerna kring miljötillstånd bör förenklas och förkortas. Regeringen beställde utredningen ”Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning” med hopp om en modern och smart lösning. Men utredningen ”Anpassad...

2018-09-21

Komm. från oss

Sveriges kommuner är nyckelaktörer i klimatomställningen

Kommentar till DN:s artikel 2018-09-19. Det lokala självstyret ger kommunerna en nyckelroll i uppfyllelsen av Sveriges klimatmål, visar en färsk rapport. Men förutom att begränsa de konsumtionsrelaterade utsläppen, har kommunerna en betydande uppgift att minska...