Komm. från oss

2018-12-15

Komm. från oss

Kommunala vindkraftsvetot, exemplet Gråtanliden, Vilhelmina

Svensk Vindenergi anser att vindkraftsvetot bör ses över och att vindkraftens fastighetsskatt bör överföras från staten till kommunen. Vetot tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Inte sällan leder vetorätten...

2018-10-15

Komm. från oss

Utredning om åtgärder för en effektiv miljöprövning gav magert resultat

År 2017 tillkännagav Riksdagen en önskan om att processerna kring miljötillstånd bör förenklas och förkortas. Regeringen beställde utredningen ”Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning” med hopp om en modern och smart lösning. Men utredningen ”Anpassad...

2018-09-21

Komm. från oss

Sveriges kommuner är nyckelaktörer i klimatomställningen

Kommentar till DN:s artikel 2018-09-19. Det lokala självstyret ger kommunerna en nyckelroll i uppfyllelsen av Sveriges klimatmål, visar en färsk rapport. Men förutom att begränsa de konsumtionsrelaterade utsläppen, har kommunerna en betydande uppgift att minska...

2018-06-15

Komm. från oss

EU når enighet kring energimål 2030

Efter en vår av omtumlande förhandlingar om EU:s kommande energipolitik, enades medlemsländerna tidigt torsdag morgon om nya regler. Senast 2030 ska energin i EU vara 32 procent förnybar, menar det övergripande målet som kommer att...

2018-05-30

Komm. från oss

Elcertifikatsystemet snart fullt – nu behövs snabbt beslut om stoppregel

Energimyndigheten presenterade 2018-05-22 Kvartalsrapport 1 2018 med uppgifter om bland annat måluppfyllelsen inom elcertifikatsystemet. Det svensk-norska systemets mål är 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till år 2020/2021. Till det ska läggas det svenska målet om...

2018-05-30

Komm. från oss

Energimyndighetens vindkraftsstrategi

Energimyndigheten har uppdaterat sin vindkraftstrategi. Huvudscenariot är att det kommer att behövas mellan 80 – 120 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till år 2045 för att nå ett hållbart elsystem. Energimyndigheten bedömer att vindkraft...