Nyhet

2021-06-23

Nyhet

Förslagen i ”En rättssäker vindkraftsprövning” når långt, men inte ända fram

2021-06-22 publicerades betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning. I höstas välkomnade Svensk Vindenergi utredningen som skulle se över det så kallade kommunala vindkraftsvetot. Utredningen innehåller flera bra förslag men i vissa delar lever den inte upp till...

2021-06-16

Nyhet

Svensk Vindenergis inspel till vätgasstrategin

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med vätgasstrategin. Syftet är att visa på planeringsutmaningens storlek, behovet av ett internationellt marknadsperspektiv, och att understryka att Sverige har komparativa fördelar i vätgasekonomin...

2021-06-15

Nyhet

Artskyddsutredningen – Bra att implementera EU-direktivens artskyddsförbud i olika bestämmelser

Bra att implementera EU-direktivens artskyddsförbud i olika bestämmelser Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar föreslår att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets olika förbudsregler ska implementeras i separata bestämmelser. Det ger förutsättningar för att direktiven...

2021-06-15

Nyhet

Åtgärdsförslag till regeringens elektrifieringsstrategi

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med elektrifieringsstrategin. Syftet är att bidra med konkreta och realistiska idéer för att kunna möta ett växande behov av elektrifiering i hela samhället. Den...

2021-06-02

Nyhet

Över 110 miljarder i beslutade eller aviserade vindkraftsinvesteringar 2017 – 2024

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 110 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt...

2021-05-31

Nyhet

Kartläggning av tillståndsläget för vindkraft: ”Mörkt just nu – men lösningar i sikte kan säkerställa tillströmning av nya projekt”

En ny kartläggning av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi har granskat vindkraftsansökningar under perioden 2014 till 2020. Granskningen är den mest omfattande som gjorts hittills och innefattar bland annat enkäter till...