Vindkraft och naturrestaurering går hand i hand

Vindkraftsbranschen i hela Europa stöder EU:s ambition att återställa stora områden av förstörd natur. Svensk Vindenergi vill understryka detta eftersom fler medlemsländer backade från att rösta ja till det föreslagna lagpaketet om naturrestaurering i sista sekund. I november 2023 nåddes en överenskommelse om den så kallade Nature Restoration Law, mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet. TrotsContinue Reading

Vindbranschen om Klimatpolitiska rådets årliga rapport

Klimatpolitiska rådet har nu presenterat sin årliga rapport med utvärdering av regeringens samlade politik i förhållande till Sveriges och EU:s klimatmål och konstaterar att planen inte är tillräcklig för att nå klimatmålen. Svensk Vindenergi ger vindkraftbranschens position till slutsatserna i rådets rapport. Klimatpolitiska rådets rapport innehåller en analys av regeringens klimathandlingsplan från december 2023. RådetContinue Reading

Svensk Vindenergi om regeringens energiinriktningsproposition

När regeringen nu lägger fram sin långsiktiga plan för energipolitiken är det viktigt att energi- och elsystemet utvecklas med modern teknik och en teknikinkluderande ansats, där den teknik som kan möjliggöra omställningen kostnadseffektivt ska kunna bidra. Svensk Vindenergi kommenterar beskeden vid pressträffen den 19 mars 2023. Sverige är mitt i en resa att ställa omContinue Reading

Den svenska vindkraftens ekonomi

Den senaste tiden har utspelen som ifrågasätter industrins klimatomställning, framför allt industrisatsningarna i norra Sverige, ökat kraftigt. Inte sällan riktas udden mot vindkraften. Svensk Vindenergi vill ge fakta i frågan om vindkraften och dess ekonomi. Denna text publicerades ursprungligen i december 2023 och har uppdaterats bl.a. med länkar till ny statistik och prognos för vindkraftsutbyggnadenContinue Reading

Vänta inte med goda förslag från Regeringsprövningsutredningen

Den 5 februari lämnade Regeringsprövningsutredningen över sitt betänkande till regeringen. Svensk Vindenergi välkomnar utredningens förslag och uppmanar regeringen att skyndsamt remittera de delar som inte är beroende av arbetet i andra pågående utredningar, för att inte fördröja tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Intresset för att bygga havbaserad vindkraft i Sverige är fortsatt starkt. De havsvindparker somContinue Reading

Fler utbildningsplatser för vindkraftstekniker – krav på fler praktikplatser

Efter att ha fått ökade anslag har nu Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler nya utbildningsplatser för att möta behovet i den gröna omställningen. När utbildningarna till vindkrafttekniker blir fler behöver branschen även erbjuda tillräckligt många praktikplatser. Till hösten finns goda chanser att studera till vindkrafttekniker i hela landet, med lärosäten från norr till söder ochContinue Reading