Vindkraftsbranschen kommenterar regeringens färdplan för kärnkraft

Regeringen har presenterat en färdplan för ny kärnkraft i Sverige som tydliggör regeringens målbild på området så att kärnkraften kan få långsiktiga förutsättningar. Det är centralt att teknikneutralitet och marknadsekonomi är grunden för svensk energipolitik. Svensk Vindenergi ser fram emot en motsvarande kraftfull regeringssatsning för att ta bort hindren för vindkraftsutbyggnaden. Det är helt nödvändigtContinue Reading

IEA: Vindkraft ökar till 48 procent av elproduktionen i EU

Världsekonomin kommer domineras av elektrifiering och förnybar elproduktion, energisäkerhet blir avgörande när världen bryter fossilberoendet och vindkraften förväntas stå för nästan halva EU:s elproduktion år 2050. Det visar internationella energiorganet IEA:s årsrapport World Energy Outlook 2023. World Energy Outlook 2023 visar på utmaningar, men också tydliga lösningar, för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050.Continue Reading

Branschen positiv till EU:s vindkraftspaket

EU-kommissionen presenterade sitt vindkraftspaket, European Wind Power Action Plan, den 24 oktober. Svensk Vindenergi anser att Kommissionens handlingsplan innehåller flera viktiga åtgärder för att snabba på vindkraftsutbyggnaden i Europa.   Svensk Vindenergi är positiva till att handlingsplanen innehåller åtgärder för att skynda på genomförandet av de delar av EU:s reviderade förnybartdirektiv (RED III) som rör tillståndsprocesser.   De nya EU-reglerna i förnybartdirektivet ska vara genomfördaContinue Reading

Tydligt att vindkraftsutbyggnad och svensk konkurrenskraft hänger ihop för Moderaterna

Moderaterna har beslutat om partiets nya klimatpolitik på partistämman i Umeå. Svensk Vindenergi anser att den nya politiska inriktningen innehåller positiva förändringar inom tillståndsprocessen, incitament för att underlätta elektrifieringen, samt ökad rättssäkerhet vid kommunal tillstyrkan av vindkraftsetableringar. M-beslut om tillståndsprocesserna kan låta EU-regler gälla även i Sverige Det är glädjande att Moderaternas partistämma konstaterar attContinue Reading

Svensk Vindenergi om Hassler-utredningen

John Hassler deltog på Svensk Vindenergis årliga konferens VIND2023 den 18 oktober där han kommenterade huvuddragen i sin utredning av hur svensk klimatpolitik kan utvecklas utifrån EU:s klimatpaket Fit for 55. Svensk Vindenergi välkomnar Hasslers tydliga budskap om elektrifieringens centrala betydelse för att klara klimatutmaningen. John Hassler understryker i sin utredning att elektrifieringen är vägenContinue Reading