Det hatiska samtalet måste få ett slut

Bara ett par månader in som anställd på Svensk Vindenergi har jag tagit del av flertalet exempel och berättelser om lokalt hätska och hotfulla samtal kring vindkraften. Det hatiska samtalsklimatet är oacceptabelt och djupt oroande. Sverige är i inne i en stor samhällsförändring. Våra klimatutsläpp som bidrar till att värma upp planeten och orsaka klimatkatastroferContinue Reading

Viktig och händelserik höst väntar

Klimatkatastroferna har avlöst varandra under sommaren och på nytt visat behovet av kraftfulla åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen. Grön och billig el från vindkraft är en nyckel i Sveriges omställning – något vi fortsätter lyfta fram i våra omvärldskontakter. Mitt bland klimatkriserna presenterade också FN:s klimatpanel, IPCC, sin senaste rapport. IPCC inskärper hur allvarlig situationenContinue Reading

Stå för att du gillar vindkraft, Ulf

Det globala prisfallet på sol och vind är klimatomställningens bästa story. Sol har rasat 90 procent i pris på tio år. Vind följer samma bana. Bägge är numera klart billigare än kol, trots att kolkraften fortfarande subventionernas genom en artificiellt låg prislapp (…). De svarar numera för nästan 20 procent av den svenska elproduktionen, men andelenContinue Reading