Krönika

2021-10-07

Krönika

Det hatiska samtalet måste få ett slut

Bara ett par månader in som anställd på Svensk Vindenergi har jag tagit del av flertalet exempel och berättelser om lokalt hätska och hotfulla samtal kring vindkraften. Det hatiska samtalsklimatet är oacceptabelt och djupt oroande....

2021-08-31

Krönika

Viktig och händelserik höst väntar

Klimatkatastroferna har avlöst varandra under sommaren och på nytt visat behovet av kraftfulla åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen. Grön och billig el från vindkraft är en nyckel i Sveriges omställning – något vi fortsätter lyfta...