Krönika

2021-08-31

Krönika

Viktig och händelserik höst väntar

Klimatkatastroferna har avlöst varandra under sommaren och på nytt visat behovet av kraftfulla åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen. Grön och billig el från vindkraft är en nyckel i Sveriges omställning – något vi fortsätter lyfta...