Okategoriserad

2021-07-07

Okategoriserad

Nationellt mål för elproduktionen krävs

Elektrifieringen i industrisektorn leder till snabbt ökad efterfrågan på el. Den svenska elanvändningen kan fördubblas inom 20 år. Detta är avgörande för klimatomställningen och industrins konkurrenskraft – och därmed jobben. För att möta efterfrågan vill...

2021-07-07

Okategoriserad

Bra att kommunens planmonopol kvarstår

Förslagen innebär ökad rättssäkerhet. Det är bra. Enskilda medborgare kan påverka utformningen kommunens översiktsplan och har möjlighet att överklaga såväl kommunens lokaliseringsbesked som länsstyrelsens tillståndsbeslut. Verksamhetsutövare får möjlighet att överklaga kommunens beslut. Hela artikeln

2021-06-10

Externa nyheter

Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning

På norran.se (6/6 2021) argumenterar en grupp kristdemokrater för att behålla det så kallade kommunala vindkraftsvetot. Kristdemokraterna är tydliga förkämpar för rätten att få bestämma över egen sin mark eller egendom. Hur rimmar det med...

2021-06-04

Externa nyheter

Socialdemokraterna i Ånge vill inte se en folkomröstning om vindkraften

Moderaterna i Ånge föreslår en folkomröstning innan man tar fler beslut om vindkraftsetableringar i kommunen. Men Socialdemokraterna är emot ett sådant förslag. "Vi tror inte på en folkomröstning som ska ske vid ett tillfälle", säger...

2021-06-04

Externa nyheter

Stort projekt för flytande vindkraft väster om Lysekil

Nu planerar ytterligare ett vindkraftsföretag en storskalig satsning på en vindkraftspark i Skagerrak, cirka 35 kilometer väster om Lysekil Läs mer: https://www.lysekilsposten.se/artikel/stort-projekt-for-flytande-vindkraft-vaster-om-lysekil/

2021-06-04

Externa nyheter

Vindkraft kan göra Östersjön till ett dött hav

Reidar Svedahls initiativ om ett tvåårigt moratorium, så att man hinner utreda konsekvenserna av den storskaliga vindindustrin är det första ansvarsfulla uppslaget från politiskt håll. Läs mer: https://folkbladet.se/nyheter/artikel/vindkraft-kan-gora-ostersjon-till-ett-dott-hav/r033z9dr