Vindkraft och försvar behöver samexistera

Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi. Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft – Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en decentraliserad elförsörjning och underlättar för Europa att bli oberoende avContinue Reading

Vindkraft för 400 miljarder – men rekordlåg andel fick tillstånd

Rekordlåga 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades slutligt tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021. Det visar en ny studie från Svensk Vindenergi, utförd av Westander Klimat och Energi. Statistik om tillstånd för vindkraft 2014-2021, inklusive länsvisa uppgifter Studien gäller vindkraftsansökningar 2014-2021 som beslutats i första instans och slutligt avgjorts eller återkallats. Den omfattarContinue Reading

Fördubblad handläggningstid för vindkraft i domstol

Under förra året fördubblades den tid det tar för mark- och miljödomstolarna att fatta beslut om en vindkraftsansökan. Under perioden 2014 till 2020 tog det mark- och miljödomstolarna i genomsnitt ett år att fatta beslut om överklagade vindkraftsansökningar, men för de beslut som fattades under 2021 tog det nästan två år. Det framgår av enContinue Reading

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna är exempelvis positiva till landbaserad vindkraft, medan bara 29 procentContinue Reading

Pressinbjudan: Enkät om kommunpolitikernas inställning till vindkraften presenteras

Välkommen till Svensk Vindenergis föreningsstämma, där vi bland annat presenterar resultaten av en enkätstudie om kommunpolitikernas inställning till vindkraften. När: Onsdagen den 18 maj Var: Posthuset (lokal Palmsalen), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Hur: Evenemanget sker på plats utan digital sändning Som journalist är du välkommen att delta vid dels lunchsamtalet med klimat- och miljöministerContinue Reading

Behovet av el ökar snabbt – men brist på tillstånd bromsar vindkraftsutbyggnaden

Industrins klimatomställning kräver mycket el på kort tid och ökad inhemsk produktion minskar sårbarheten i osäkra tider. Trots detta var det första kvartalet 2022 på vindkraftmarknaden relativt svagt, med investeringsbeslut motsvarande 330 megawatt (MW), visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Utfallet förklaras främst av brist på tillståndsgivna projekt i södra Sverige, där viljan att investeraContinue Reading