Pressmeddelanden

2021-06-30

Pressmeddelanden

Sverige mest attraktivt för vindkraftsinvesteringar i Norden

Pressmeddelande, Stockholm den 30 juni 2021 Hittills i år har det investerats 15 miljarder kronor i vindkraft och Sverige har attraherat mest investeringar i Norden och Baltikum. Prognosen för vindkraftsproduktion höjs till drygt 49 TWh...

2021-06-04

Pressmeddelanden

Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi

Pressmeddelande den 4 juni 2021 Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från och med maj 2021. Tillsammans med de cirka 120 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som del av...

2021-05-31

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet. Lina kommer bland annat ansvara för frågor som rör elnät och havsbaserad vindkraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 23 augusti. – Det är...

2021-05-18

Pressmeddelanden

Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2021

Tisdagen den 18 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Svensk Vindenergi. Med hänsyn till rådande restriktioner till följd av COVID-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade att gå på valberedningens förslag. Stefan Savonen (LKAB) och Fredrik Nordqvist...

2021-05-11

Pressmeddelanden

Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Vindkraftmarknaden i Sverige 2021 öppnade starkt. Nya kontrakt motsvarande nästan 1000 MW och investeringar till ett värde av 10 miljarder tecknades under årets första kvartal. Men just nu säljs det vindkraftsprojekt i högre takt än...

2021-04-28

Pressmeddelanden

LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar gruvbolaget LKAB som nytt medlemsföretag från och med april 2021. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. LKAB kommer...