Europa installerade rekordmycket havsbaserad vindkraft 2019 – men Sverige halkar efter

Under 2019 installerades rekordmycket ny vindkraft i europeiskt vatten, enligt statistik från WindEurope. Kostnaderna har sjunkit signifikant och det är nu billigare att bygga vindkraftsparker till havs än att bygga nya produktionsanläggningar för gas, kol och kärnkraft. Förra året installerades 3,6 GW ny kapacitet havsbaserad vindkraft, fördelat på tio parker. Storbritannien stod för nästan hälftenContinue Reading

Om tre år står vindkraften för 30 procent av den svenska elanvändningen

Under 2019 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 2 506 MW, enligt statistik från Svensk Vindenergi. Den höga investeringstakten gör att produktionen av vindkraftsel fördubblas inom tre år – och förväntas då stå för över 30 procent av elen som används i Sverige.  –  Energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion tillContinue Reading