Pressmeddelande

2021-05-31

Pressmeddelande

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet. Lina kommer bland annat ansvara för frågor som rör elnät och havsbaserad vindkraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 23 augusti. – Det är...

2021-05-18

Pressmeddelande

Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2021

Tisdagen den 18 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Svensk Vindenergi. Med hänsyn till rådande restriktioner till följd av COVID-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade att gå på valberedningens förslag. Stefan Savonen (LKAB) och Fredrik Nordqvist...

2021-05-11

Pressmeddelande

Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Vindkraftmarknaden i Sverige 2021 öppnade starkt. Nya kontrakt motsvarande nästan 1000 MW och investeringar till ett värde av 10 miljarder tecknades under årets första kvartal. Men just nu säljs det vindkraftsprojekt i högre takt än...

2021-04-28

Pressmeddelande

LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar gruvbolaget LKAB som nytt medlemsföretag från och med april 2021. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. LKAB kommer...

2021-04-23

Pressmeddelande

Stor investeringsvilja i vindkraft – men 59 procent av verken avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny statistisk granskning visar att få nya ansökta tillstånd för vindkraft...

2021-04-21

Pressmeddelande

Svensk Vindenergi värvar kommunikationsansvarig från SKR

Svensk Vindenergi rekryterar Anders Norrman som kommunikationsansvarig. Han arbetar i dag på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och tillträder sin nya tjänst den 2 augusti. – Det ska bli jättekul och inspirerande att ta sig...