Vindkraften stöttar redan idag stabilitet i elnätet – kan och vill bidra än mer

Stabiliteten i elnätet är grundläggande i ett robust elsystem. När det svenska elsystemet moderniseras och ny elproduktion byggs ut uppstår ofrånkomligt nya behov. Den senaste tiden har Svenska kraftnät efterfrågat fler nedregleringsresurser, dvs. teknik som kan dra ner elproduktionen för att stötta stabiliteten i elnätet, och ser möjligheter för vindkraften att bidra ännu mer. VindkraftsbranschenContinue Reading

Svensk Vindenergis Elektrifieringspris 2023 går till Ovako Group

Det är bråttom att nå Parisavtalets mål i tid. 2023 är på väg att bli det varmaste året någonsin. Elektrifieringen av industrin och transporterna är en avgörande del för att Sverige ska klara klimatomställningen, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Och elektrifieringen går undan: redan år 2030 kommer elbehovet vara dubbelt så stort som idag.Continue Reading

Tillståndstider för vindkraft ökar trots flera enkla lösningar

Industrins elektrifiering är möjlig om vindkraften fortsatt byggs ut i samma takt som idag. Men utbyggnadstakten ser ut att minska efter 2025. Svensk Vindenergis statistik över ledtiderna för miljötillstånd för vindkraft visar att det tar allt längre – och för lång – tid att komma igenom tillståndsprocessen. Vindkraftsbranschen har förslag för hur tillståndstiderna kan kortas.Continue Reading

Försvaret mer positivt till vindkraft

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner har länge varit ett av de allvarligaste hindren för vindkraftsutbyggnaden – trots att vindkraft bidrar positivt till totalförsvaret. Men nu syns ett positivt trendbrott i Försvarsmaktens yttranden om landbaserad vindkraft. Det visar en ny sammanställning från Svensk Vindenergi. Återuppbyggnaden av totalförsvaret och energiomställningen hänger ihop. För att klara de båda uppgifterna krävs samarbeteContinue Reading

Andra kvartalet 2023: Försiktig ökning av vindkraften

En försiktigt uppåtgående trend syns i Svensk Vindenergis statistik och prognos för det andra kvartalet år 2023 men långt från tidigare rekordårs nivåer och vad som kommer behövas för att industrins behov av mer el till 2030 ska komma på plats. Under det andra kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 138,6 megawatt (MW). – Än så längeContinue Reading

År 2023 blir bra år för vindkraften

Ny statistik från Svensk Vindenergi visar att utbyggnaden av svensk vindkraft är god under 2023. Den stora utmaningen ligger i att öka takten för tillstånden åren 2025-2030 för att möta industrins kraftigt ökade elbehov och se till att Sverige inte halkar efter i klimatomställningen. Det här året kommer att bli ett bra år för vindkraften,Continue Reading