Så kan vindkraften ge industriell elektrifiering och konkurrenskraft

Vindkraften har en unik potential att bidra till ökad inhemsk elproduktion på kort tid och därmed skapa förutsättningar att bidra till hela Sveriges konkurrenskraft, motståndskraft och klimatomställning. Nu presenterar Svensk Vindenergi tio konkreta förslag för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030 och framåt. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senaste rapportContinue Reading

Vindkraftsvetot bromsar klimatomställningen

Trots klimatkris, energikris och inflationskris fortsätter landets kommuner att säga nej till vindkraft. Under 2022 stoppade kommunerna 73 procent av de aktuella vindkraftverken på land, visar en ny rapport. Den stoppade vindkraften hade kunnat dämpa elpriset med cirka 30 öre/kWh. Kommunernas veton bromsar industrins elektrifiering, tillväxt och klimatomställning. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senasteContinue Reading

Stort investerarintresse i vindkraft – idag

Ny statistik visar att svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr och att beställningarna av ny vindkraft ökade under 2022 års sista kvartal. Men utbyggnadstakten avtar redan efter 2024. Sverige har just nu alla förutsättningar att möta det dubblerade elbehovet till 2035, men då måste Sverige behålla det goda investeringsklimatet. En orolig omvärld med högreContinue Reading

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris har drivit upp elpriset i Sverige. Samtidigt genomgår svensk industri-Continue Reading

Rekordstark vindkraftsutbyggnad – till 2025

Vindkraften byggs ut i den högsta takten någonsin. Trots Sveriges växande elbehov beställdes dock inga nya vindkraftverk det tredje kvartalet 2022, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Att just det tredje kvartalet är svagt är i sig ingen överraskning. Det brukar vara det svagaste kvartalet. Utmaningarna med en långsam och ineffektiv tillståndsprocess för elproduktion kvarstår,Continue Reading

Vindkraftsbranschen: viktigt att regeringen levererar på löftet om teknikneutralitet och lika spelregler

Svensk Vindenergis vd Daniel Badman kommenterar Tidöavtalet som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade fredagen den 14 oktober. Det är positivt att elektrifieringen lyfts fram som central ”för att industrin och transporterna ska kunna ställas om och därmed bidra till Sveriges effektiva klimatomställning”. En avgörande princip för att ta vara på industrins ökade elbehov ärContinue Reading