Pressmeddelanden

2019-04-16

Pressmeddelanden

Nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta: ”Svensk vindkraft kan snabbt minska klimatutsläppen med 50 procent”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport som idag presenteras av det nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta. Nätverkets rapport sammanfattas i en debattartikel...

2019-03-13

Pressmeddelanden

62 miljarder i vindkraftsinvesteringar

Sedan energiöverenskommelsen har det tagits investeringsbeslut i vindkraft om sammanlagt 61,8 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergi i ny sammanställning. Nu måste hinder skyndsamt undanröjas för att säkra vindkraftsutbyggnaden framöver. – Den höga investeringstakten är resultatet...

2019-02-12

Pressmeddelanden

Vindkraften fördubblas på fyra år

Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år - från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos. – För att inte bromsa investeringstakten...

2018-12-18

Pressmeddelanden

Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

I dag presenterade Energimyndigheten sitt förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet. Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten...

2018-10-25

Pressmeddelanden

Aquila Capital vinnare av Stora Förnybarhetspriset 2018

Stora Förnybarhetspriset tilldelas år 2018 investmentbolaget Aquila Capital, som genom sina satsningar på förnybar energi inspirerat andra bolag att investera hållbart. Klimatutmärkelsen, som årligen delas ut av Svensk Vindenergi, kungjordes på VIND-konferensen i Stockholm den...

2018-10-25

Pressmeddelanden

Statistik och prognos Q3: Rekordhög investeringstakt i Svensk vindkraft

Under tredje kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 403 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Den rekordhöga investeringstakten gör det bråttom att införa en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i...