Pressmeddelanden

2008-06-27

Pressmeddelanden

Fler länder i elcertifikatssystemet ger mer förnybar el för pengarna

Att regeringen nu inleder förhandlingar med Norge om ett utvidgat elcertifikatssytem välkomnas av såväl Svensk Energi som Svensk Vindenergi. Detta är förhoppningsvis ett fösta steg i processen mot att skapa ett europesikt elcertifikatssystem. Det svenska...

2008-06-03

Pressmeddelanden

Maud Olofsson inviger nordisk konferens om vindkraft

– Vindkraften står inför en explosionsartad utbyggnad de närmaste åren och är Sveriges nyckel för att klara uppsatta EU-mål, både gällande klimat och förnybarhet. Därför är vi extra glada att Maud Olofsson väljer att inviga...

2008-05-27

Pressmeddelanden

Upptäck vindens obegränsade kraft vid de hundratals aktiviteter som äger rum under Vinddagen 2008!

Den 15 juni 2008, anordnas European Wind Day för andra året i rad. Över 20 europeiska länder kommer att delta med mer än 100 aktiviteter som arrangeras för människor i alla åldrar. Från vindkraftverk som...

2008-04-29

Pressmeddelanden

Sverige behöver 20-dubbla vindkraftsproduktionen till år 2020

- Vi efterlyser omgående en revidering av elcertifikatsystemet och ett separat stödsystem för havsbaserad vindkraft. Detta tillsammans med nödvändiga förändringar i tillståndsprocessen möjliggör en utbyggnad om 25 TWh vindkraftsel till 2020, säger Matthias Rapp. Svensk...

2008-04-29

Pressmeddelanden

Nya branschföreningen Svensk Vindenergi utlovar offensivt vindkraftsarbete

VIP (Vindkraftens Investerare och Projektörer) och ViS (Vindkraftsleverantörerna i Sverige) går samman och bildar den gemensamma föreningen Svensk Vindenergi. Tidigare har de samarbetat under namnet Svensk Vindkraft. Formellt träder förändringarna i kraft den 1 juli....

2008-04-02

Pressmeddelanden

Utländska entreprenörer bygger i Sverige:

Största vindkraftsanläggningen på land hittills Två brittiska företag – RES Group (Renewable Energy Systems), via sitt svenska dotterbolag RES Skandinavien AB, och HgCapital – har slutit ett avtal om att bygga vindkraftsparken Havsnäs i Strömsunds...