Pressmeddelanden

2008-02-20

Pressmeddelanden

Nätanslutningsutredningen underlättar för vindkraften

Svensk Vindkraft välkomnar Nätanslutningsutredningens förslag som presenterades idag. De kostnadstak som föreslås för eltariff och för anslutning till elnätet kommer att underlätta för de många aktörer som vill satsa på miljövänlig el. Svensk Vindkraft har...

2008-02-05

Pressmeddelanden

Vindkraften växer mest av energislagen i EU

Vindkraften var det energislag som växte mest i EU under 2007. Den installerade effekten ökade med 18 % till 56 535 MW enligt ny statistik från den europeiska vindkrafts-organisationen EWEA. - Detta är fantastiska siffror...

2008-01-23

Pressmeddelanden

Bara genom storsatsning på vindkraft kan vi klara EU:s förnybarhetsmål för Sverige!

-         EU-kommissionens krav på Sverige att kraftigt öka den förnybara energin till år 2020 kan bara klaras med en storskalig vindkraftsutbyggnad, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft. Det förslag som EU-kommissionen presenterat idag innebär...

2007-11-30

Pressmeddelanden

”150 miljarder kr satsas”

Svensk Vindkraft gläds Svensk Vindkraft hälsar med glädje det höjda planeringsmålet från Energimyndigheten gällande vindkraftens utbyggnad i Sverige till år 2020. Skulle detta gå att förverkliga – en utbyggnad med 20 TWh på land och...

2007-09-14

Pressmeddelanden

Största nordiska satsningen på vindkraft välkomnas

– Fredagens stora vindkraftsnyhet från SCA och norskägda Statkraft bekräftar vindkraftens potential som pålitlig partner till den svenska basindustrin. Det är oerhört glädjande, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft. Rapp fortsätter: – Nyheten har...

2007-08-31

Pressmeddelanden

SA:s ambassadör talar om framtidens energi

VIND2007 tar upp alla de viktiga frågorna Årets svenska vindkraftskonferens – VIND2007 – går av stapeln den 27-28 september i Stockholm. Det blir den största vindkraftskonferensen någonsin i Sverige och väntas locka 400 personer till...